I HORESTA/3F hovedoverenskomst er der fastsat rammer for, hvor meget tid en tillidsrepræsentant kan bruge til varetagelse af sit tillidshverv på virksomheden.

  • 5 timer pr. måned i virksomheder med op til 20 fastansatte.
  • 7 timer pr. måned i virksomheder med 21 – 50 fastansatte
  • 10 timer pr. måned i virksomheder med over 50 fastansatte.

Virksomheden skal betale fuld løn for disse timer og har ret til refusion fra Uddannelses- og Samarbejdsfonden.

Det er PensionDanmark, der udbetaler refusionen til virksomheden, og der søges på følgende link.

PensionDanmark udbetaler på baggrund af ansøgning refusion til virksomhedens NemKonto 1 gang om måneden.

Ved behov for hjælp med ansøgningen kan PensionDanmark kontaktes på tlf. 70 12 13 42.

HORESTA-medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende reglerne om tillidsrepræsentanter ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

HORESTA advarer om henvendelser vedr. varemærkebeskyttelse

HORESTA har fået et par henvendelser fra medlemmer, som har fået et brev eller en e-mail fra en virksomhed, som kalder sig IPR Protection. Af brevet/mailen fremgår det, at en anden virksomhed via IPR Protection har ansøgt om at få varemærke(navne)beskyttet samme navn som den virksomhed, som er modtager af brevet/mailen fra IPR Protection.

Log ind