I HORESTA/3F hovedoverenskomst er der fastsat rammer for, hvor meget tid en tillidsrepræsentant kan bruge til varetagelse af sit tillidshverv på virksomheden.

  • 5 timer pr. måned i virksomheder med op til 20 fastansatte.
  • 7 timer pr. måned i virksomheder med 21 – 50 fastansatte
  • 10 timer pr. måned i virksomheder med over 50 fastansatte.

Virksomheden skal betale fuld løn for disse timer og har ret til refusion fra Uddannelses- og Samarbejdsfonden.

Det er PensionDanmark, der udbetaler refusionen til virksomheden, og der søges på følgende link.

PensionDanmark udbetaler på baggrund af ansøgning refusion til virksomhedens NemKonto 1 gang om måneden.

Ved behov for hjælp med ansøgningen kan PensionDanmark kontaktes på tlf. 70 12 13 42.

HORESTA-medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende reglerne om tillidsrepræsentanter ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Log ind