Omsætningen i hotel-. restaurant- og turismeerhvervet er sæsonbetonet, og derfor kan der være store udsving i virksomhedernes behov for personale.

Det kan være vanskeligt at udvælge de medarbejdere, der af driftsmæssige årsager må opsiges for eksempel på grund af udsigt til omsætningsnedgang. Afhængigt af omstændighederne, kan der være behov for, at opsigelser skal begrundes sagligt.

”Der er mange usaglige begrundelser for opsigelser, herunder for eksempel graviditet, handicap, tillidsmandserhverv og lignende, og disse begrundelser vil automatisk være usaglige. Spørgsmålet er dernæst, hvad en saglig begrundelse så kan være. For at undgå efterfølgende at blive beskyldt for på usaglig måde at have udvalgt medarbejdere til opsigelse, kan du fastlægge en række kriterier, som du vurderer efter ved udvælgelsen af medarbejdere til opsigelse”, siger advokatfuldmægtig i HORESTA, Jesper Boding, og fortsætter:

”Disse kriterier kan være sygefravær (stabilitet), kompetenceniveau, uddannelse, erhvervserfaring, effektivitet og hurtighed i opgaveløsning, fleksibilitet, engagement, omstillingsevne, samarbejdsevne og sprogkundskaber”.

Kriterierne skal altså være baseret på konkrete behov for virksomheden, og selvom kriterierne som udgangspunkt er saglige, kan de forskellige kriterier vægtes forskelligt afhængigt af, hvilken type virksomhed der er tale om. Det er ikke meningen, at en virksomhed skal anvende samtlige kriterier, for det kan være krævende at vurdere alle medarbejdere på den måde. I stedet kan virksomheden udvælge for eksempel 3-4 af de mest relevante kriterier og vurdere derefter.

HORESTAs medlemmer er altid velkomne til at ringe til HORESTAs juridiske call center i forbindelse med opsigelser af medarbejdere på +45 35 24 80 40.

Se også

Log ind