I regeringens udkast til en ny finanslov står der, at 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 har til formål at styrke dansk gastronomi. Men hvordan gør man egentlig bedst det, og hvor har pengene den største effekt?

Regeringen lægger blandt andet op til, at der skal skabes et akademi, hvori den gastronomiske top skal kunne blive inspireret og blive endnu dygtigere. Akademiet skal være et sted, hvor madprofessionelle fra ind- og udland kan mødes til gensidig inspiration.

HORESTAs fødevarechef Tine Skriver glæder sig over, at man øremærker penge til området.

”Regeringen anerkender med dette udspil, at kokkene og de danske restaurantkøkkener har udviklet gastronomien og øget befolkningens kendskab til mad og gode spisevaner. I HORESTA ønsker vi, at disse midler kan resultere i, at endnu flere af fagets dygtige håndværkere slutter sig til den absolutte elite. Hun frygter dog, at alle midlerne går til mursten i etableringen af et fysisk akademi”, siger Tine Skriver.

Hun mener, at den nuværende danske succes langt hen ad vejen har beroet på ildsjæle og enkeltpersoner.

”Det er kokkenes fortjeneste, at Danmark har den gastronomiske position, som vi har i dag. Restauranterhvervet har aldrig været kendt for støtte fra økonomiske puljer eller forskning, som andre dele af fødevarekæden er begunstiget af.  Og hvis succesen skal fortsætte og udbredes til gode madoplevelser i hele Danmark, er det berettiget, at konkrete initiativer målrettes netop den branche, som gastronomien tager afsæt i”, mener Tine Skriver.

Der er ikke tale om snobberi

HORESTAs fødevarechef argumenterer for, at midlerne nu bruges til at styrke eliten i gastronomien, som så kan inspirere den brede midte. Kokkene kan nemlig reflektere og øge kompetencerne gennem inspiration og oplæring fra deres rollemodeller og de gastronomiske miljøer, lyder vurderingen.

”Der er ikke tale om snobberi, hvis vi satser på at styrke gastronomien på øverste hylde. Den elitære satsning kan gavne hele branchen ved inspirerende videndeling og kompetenceløft for restauranternes medarbejdere blandt andet gennem et kulinarisk rejsehold for branchens spisesteder. Vi mener desuden, at de eksisterende symposier og fora for topgastronomien skal styrkes og udbygges, så alle i branchen kan og vil tage del i dem. Samarbejde med vores leverandører om udvikling af lokale råvarer af høj kulinarisk kvalitet bør styrkes med rådgivere, med indsigt i gastronomi og lokale fødevarer”, råder Tine Skriver.   

Tine.jpg
Fødevarechef
Tine Skriver

Log ind