HORESTA tager positivt imod regeringens udspil, der skal styrke landets erhvervsuddannelser.

Udspillet lægger blandt andet op til at øremærke 2 milliarder kroner til at styrke området over de næste fire år. Blandt de væsentlige indsatsområder er, at de praktiske fag i folkeskolen skal styrkes. Desuden skal der gøres op med, at førstevalget for de unge meget ofte er gymnasiet.

Hos HORESTA glæder uddannelseschef Marianne Kragh sig over en række delelementer i forslaget.

”Aftalen indeholder flere initiativer, som vi mener vil være med til at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Det er positivt med tilførsel af flere midler. Det er der behov for, efter at erhvervsuddannelserne i mange år er blevet udsultet. Men desværre skal vi vente frem til 2022 før erhvervsskolerne slipper for omprioriteringsbidraget på 2 procent”, siger HORESTAs uddannelseschef Marianne Kragh.

Hun glæder sig over de mange forslag til regeringen, som skal motivere flere unge fra folkeskolen til at søge ind på en erhvervsuddannelse. Det gælder for eksempel flere praktiske fag i folkeskolen og en styrket vejledning målrettet de erhvervsfaglige uddannelser.

Mangel på faglært arbejdskraft

Marianne Kragh understreger, at indsatsen i forhold til at få flere til at søge ind på de erhvervsfaglige uddannelser også går hånd i hånd med, at vi som samfund i højere grad anerkender de praktiske og håndværksmæssige fag.

I hotel-, restaurant- og turisterhvervet er der stor mangel på faglært arbejdskraft. Både kokke, tjenere og receptionister. I modsætning til mange andre erhvervsfaglige uddannelser er antallet af optagne elever på disse uddannelser ikke faldet over de senere år. Men væksten i erhvervet har øget behovet for den faglærte arbejdskraft, og den skal først og fremmest komme fra folkeskolen, hvor flere elever skal motiveres til at træffe det rigtige valg for dem fremfor at blive presset i en gymnasial retning.

”Første karrierevalg sker, når de unge forlader folkeskolen, og der er det vigtigt, at de undervejs i deres skolegang er blevet præsenteret for vores stolte håndværksfag og er oplyste om de spændende muligheder på erhvervsuddannelserne. Høj faglighed er noget, der fascinerer de unge, og vi skal have mange flere til at åbne øjnene for, hvad man kan som faglært”, siger Marianne Kragh. 

Kursus: Støtte til efter– og videreuddannelse

Kl. 09.30 - 12.00.

HORESTA inviterer til kursus i de økonomiske støtte muligheder, som eksisterer både offentligt og i overenskomsten mellem 3F/HORESTA i forhold til efter- og videreuddannelse.

Log ind