Hvad fylder hos de virksomhedsledere og forretningsindehavere, som driver hoteller, restauranter, catering- og rengøringsvirksomheder i Danmark? Det fik økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille et stærkt indtryk af, da HORESTA havde inviteret til rundbordssamtale.

Her bragte HORESTA-medlemmer blandt andet rekrutteringsudfordringerne i erhvervet op. Et problem som flere mente stod i vejen for, at deres virksomheders fortsatte vækst. En lydhør minister gav herefter et indblik i regeringsovervejelser på området og fremhævede blandt andet et forstående regeringsudspil på området for udenlandsk arbejdskraft.

Ministeren indledte mødet med at opfordre virksomhederne til at komme med konkrete eksempler på deres udfordringer, og det fik han. Her blev nemlig også præsenteret udfordringer med byggesagstilladelser, Airbnb, differentieret moms og markedsføring af dansk gastronomi m.m.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille kvitterede efterfølgende for et produktivt møde, som både havde øget hans indsigt i virksomhedernes udfordringer og givet ham en række konkrete emner og input at diskutere med sine regeringskolleger.

Airbnb lancerer berømthedsoplevelser

Ved at lancere den nye Icons-kategori håber Airbnb at køre med på dette års store oplevelsestrend – og hvis den bliver relevant at tage platformen med ind i fremtiden.

Log ind