Siden 2008 har Danmark mistet markedsandele til de øvrige lande i Europa, når det handler om at tiltrække udenlandske turister.

Det viser en ny statusanalyse fra Erhvervsministeriet, og erhvervsminister Rasmus Jarlov erkender problemet. I en pressemeddelelse siger han:

”Der er fremgang for dansk turisme, og det er rigtig dejligt. Men konkurrencen om turisterne er benhård, og flere af vores nærmeste konkurrenter trækker rigtig mange af de udenlandske turister til sig.”

På ti år er Danmark faldet til indeks 97 på europæisk plan, mens vi ligger i indeks 99 i konkurrencen med vores nordiske nabolande.

”Det peger desværre i den forkerte retning. Vækstraten er for lav - også henset til, at vi endnu ikke har genvundet alle de udenlandske overnatninger, vi tidligere har haft”, siger Kirsten Munch, der er politisk direktør i HORESTA.

Hun refererer til, at vi trods de senere års vækst i antallet af udenlandske overnatninger fortsat ligger lavere end i 1995. Dengang havde vi 26,7 millioner udenlandske overnatninger. Det faldt til ca. 20 millioner i 2009, hvorfra det siden er steget til niveauet lige under 1995 i 2017.

”Det er en udfordring for dansk økonomi, at vi ikke får fuld gevinst af væksten i den globale turisme. Hele oplevelsessektoren får større og større betydning for vækst og velstand i Europa. Hvis vi lader vores konkurrenter slippe afsted i udbrud, kan det bliver svært at indhente deres forspring senere, og dermed mister vi også muligheder for i fremtiden at få fuld effekt af turismens vækstpotentiale”, siger Kirsten Munch.

Hun opfordrer politikerne til at skabe bedre konkurrencevilkår for turisterhvervet ved at styrke erhvervets konkurrenceevne.

”Vi er et af de dyreste lande at besøge, fordi virksomhederne er underlagt nogle af de højeste skatter og afgifter i hele EU. Det er der brug for at gøre noget ved, og vores høje energiafgifter er et godt sted at starte. Alene ved at ligestille turisterhvervet med resten af dansk erhvervsliv på dette område, vil man kunne styrke vores mulighed er for at indfri noget af vores vækstpotentiale”, siger Kirsten Munch.

Log ind