Obligatoriske whistleblowerordninger for større virksomheder er måske på vej. Europa-Kommissionen arbejder netop nu på at styrke medarbejdernes muligheder for at meddele eventuelle lovbrud ved indførelse af krav om obligatorisk whistleblowerordning for større virksomheder.

Kommissionens forslag om obligatorisk whistleblowerordning retter sig blandt andet mod private virksomheder med mere end 50 ansatte, eller 10 mio. euro i omsætning.

Forslaget lægger op til, at ansatte og visse forretningsforbindelser skal have en nemmere og mere sikker adgang til at meddele eventuelle brud på, eller manglende opfyldelse af EU-lovgivning.
Dette skal blandt andet ske ved etablering af en ’intern kanal’, hvor whistlebloweren fortroligt kan meddele forholdet, og herefter modtage svar inden tre måneder. Whistlebloweren vil ligeledes blive sikret med ansættelsesretlige repressalier.

Bortset fra specifikke områder i Danmark, f.eks. i finansielle virksomheder, er whistleblowerordninger ikke reguleret af lovgivning, og med det nye forslag, må det forventes, at der følger en nærmere regulering af området, fortæller Jonas Madsen, juridiske konsulent i HORESTA.

Whistleblowerordninger er dog ikke et ukendt fænomen i Danmark, og flere virksomheder har allerede, etableret whistleblower – eller lignede ordninger. Indenfor de fleste overenskomstområder, herunder også på HORESTA’s område, findes der allerede organer i form af tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg, hvor ansatte kan ytre sig om forhold på arbejdspladsen.

Justitsministeriet har på nuværende tidspunkt sendt forslaget i høring.

HORESTA vil i nyhedsbrevet og på HORESTA.dk følge op på, hvordan forslaget fra Europa-Kommissionen modtages og eventuelt implementeres i Danmark.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, kan medlemmer kontakte juridisk callcenter på 3524 8040.

Se også

Whistleblower-lov er trådt i kraft

En ny lov, der netop er trådt i kraft, forpligter alle private virksomheder med 50 medarbejdere eller flere til at etablere en whistleblowerordning i virksomheden.

Medlemsfordel: Professionel håndtering af whistleblowerordning

Alle større virksomheder skal I fremtiden etablere en whistleblowerordning, der giver medarbejderne mulighed for anonymt at indberette mistanke om ulovligheder i virksomheden. ”DAHL Whistleblower” er et digitalt værktøj, der håndterer indberetningerne professionelt – og som medlem af HORESTA får I rabat.

Log ind