Har jeres virksomhed 50 medarbejdere eller flere? Så skal I etablere en whistleblowerordning, fremgår det af en ny lov.

Kom på HORESTA-webinar om emnet, når vi den 16. september kl. 13.00-14.00 har inviteret eksperten Søren Wolder fra advokathuset DAHL.

Loven foreskriver, at virksomheder med 250 medarbejdere eller mere forpligtes til at etablere ordningen senest 17. december 2021, mens virksomheder fra 50 – 249 medarbejdere skal have etableret ordningen 17. december 2023.

Målet med de obligatoriske whistleblower-ordninger er at give medarbejdere mulighed for anonymt at indberette mistanke om potentielle eller faktiske EU-overtrædelser og alvorlige lovovertrædelser i arbejdsforhold, fx tyveri, bedrageri, seksuel chikane eller øvrig grov chikane på deres arbejdsplads.

Læs mere om whistleblower-ordningen, og hvad den betyder for jeres virksomhed, her.

Log ind