Det kan blive dyrt at opsige en medarbejder, der er i fertilitetsbehandling, eller som holder en midlertidig pause i behandlingerne, når pausen er lægelig og konkret begrundet. Det måtte en virksomhed for nyligt erkende.

Virksomheden opsagde en medarbejder, der holdte pause i sine fertilitetsbehandlingerne, og det kostede en godtgørelse på seks måneders løn efter blot 2,5 måneders ansættelse af medarbejderen.

Karina Lafrenz, advokat i HORESTA, uddyber:

”Medarbejdere i fertilitetsbehandling er særligt beskyttet på samme måde, som medarbejdere der er gravide. Det medfører, at deres opsigelse ikke må være begrundet i graviditeten/fertilitetsbehandlingen. Det er virksomheden, der har bevisbyrden for dette, og denne bevisbyrde, kan være tung at løfte”.

Uenighed mellem parterne

Medarbejderen var blevet ansat i virksomheden i oktober. Forinden ansættelsen havde personen været igennem tre fertilitetsbehandlinger siden november året før, men havde af lægen fået at vide, at hun skulle holde en pause på tre måneder indtil januar, for at tabe sig, hvorefter behandlingerne skulle genoptages.

I december informerede medarbejderen virksomheden om, at hun skulle i fertilitetsbehandling, men oplyste ikke om de tidligere fertilitetsbehandlinger. Den 15. december opsagde virksomheden medarbejderen uden en begrundelse.

Der var uenighed om, hvorvidt virksomheden havde opsagt medarbejderen, eller om medarbejderen havde bedt om at blive opsagt for at undgå karantæne fra A-kassen.

Virksomheden oplyste efterfølgende medarbejderens fagforening om, at da medarbejderen havde ønsket at gå i fertilitetsbehandling, havde de valgt at opsige medarbejderen ved udgangen af prøvetiden. Virksomheden gjorde efterfølgende gældende, at medarbejderen ikke mente at kunne arbejde under fertilitetsbehandlingerne, hvorfor medarbejderen havde bedt om at blive opsagt, men dette fik virksomheden ikke medhold i.

Landsretten fandt, at opsigelsen var begrundet i fertilitetsbehandlingerne, hvorfor medarbejderen havde krav på en godtgørelse.

HORESTA-medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning opsigelser ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

KarinaLafrenz.jpg
Juridisk chef
Karina Lafrenz

Log ind