Et kommende EU-orlovsdirektiv ser ud til at betyde nogle markante ændringer for den forældreorlov, som vi kender i dag.

Et af hovedpunkterne i forslaget, der dog endnu ikke er vedtaget, er, at hver af forældrene fremover skal have øremærket to måneders forældreorlov, hvortil der skal knyttes en ydelse, som EU's medlemslande dog selv skal fastsætte.

I Danmark har vi allerede en sådan ydelse i barselslovgivningens bestemmelser, hvorefter forældre tilsammen har ret i alt 32 ugers barselsdagpenge.

Mange danske overenskomster, herunder HORESTAs hovedoverenskomst, indeholder herudover en ret til løn i op til 13 uger under forældreorloven, idet hver af forældrene har ret til fem ugers betaling mens de sidste tre uger kan holdes af enten den ene eller den anden forælder.

”Hvad de nye regler i sidste ende kommer til at betyde for det danske arbejdsmarked er svært at sige, når vi endnu ikke kender det endelige politiske resultat”, udtaler advokat David Bar-Shalom fra HORESTA, og fortsætter:

”Men man må konstatere, at EU tilsyneladende ønsker at sætte et stærkt politisk signal ved at ændre på det frie valg, som forældrene i dag har til at fordele de 32 uger i mellem sig.”

HORESTA arbejder sammen med Dansk Arbejdsgiverforening for, at den danske model baseret på kollektive aftaler og flexicurity fortsat være grundlag retten til betalt forældreorlov i Danmark.

Har du spørgsmål til forældreorlov, er du altid velkommen til at kontakte HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Log ind