Som arbejdsgiver har du pligt til at tilbyde ansatte, der arbejder om natten, en gratis helbredskontrol. Det sætter beskæftigelsesministeriet nu fokus på med en ny folder, som samler alt, hvad virksomhederne har brug for at vide på området.

En natarbejder er en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller en lønmodtager, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder.

Ved natperiode forstås et tidsrum på mindst 7 timer, som omfatter tidsrummet mellem kl. 00.00 og kl. 05.00. Medmindre andet er aftalt, er natperioden fra kl. 22.00 til kl. 05.00, Det vil ofte være aftalt i overenskomsten. Det er i hotel- og restaurantoverenskomsten mellem 3F Og HORESTA Arbejdsgiver aftalt, at natperioden er fra kl. 23:00 til kl. 06:00. 

Arbejdsgiveres pligt til at tilbyde gratis helbredskontrollen er indført, da arbejde om natten er forbundet med en række helbredsrisici, som primært skyldes, at den sædvanlige døgnrytme brydes. Af samme årsag har hotel- og restaurantoverenskomsten mellem 3F Og HORESTA Arbejdsgiver i en årrække indeholdt en tilsvarende forpligtelse. Arbejdsgivere som følger overenskomsten lever derfor allerede op til de krav som omtales i folderen.

Du kan downloade folderen i højre side, og har du spørgsmål til natarbejdere, er du altid velkommen til at kontakte HORESTAs juridiske callcenter på tlf. 3524 8040.

Natarbejde

Nye regler for natarbejde i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Webinar: Nye krav på vej om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

EU vedtog i juni 2019 et direktiv om arbejdsvilkår. Direktivet fastsætter nye krav til ansættelsesbeviser samt en række nye rettigheder for medarbejderne. Lovforslaget er ikke endeligt vedtaget endnu, men den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

Log ind