EU vedtog i juni 2019 et direktiv om arbejdsvilkår. Direktivet fastsætter nye krav til ansættelsesbeviser samt en række nye rettigheder for medarbejderne. Lovforslaget er ikke endeligt vedtaget endnu, men den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

I HORESTA vil vi opdatere vores standard ansættelseskontrakter, så de er klar, når loven træder i kraft.

De nye ansættelseskontrakter skal kun benyttes til medarbejdere ansat efter, loven er trådt i kraft. For eksisterende medarbejdere er der kun krav om nye ansættelseskontrakter, hvis medarbejderne selv anmoder herom.

For at klæde vores medlemmer godt på til de nye regler, afholder vi et gratis webinar for vores medlemmer torsdag den 11. maj kl. 9.00 til 11.00.

Du kan allerede nu tilmelde dig kurset her.

Johanne
Advokat
Johanne Hansted

5 gode råd: Har du styr på de særlige regler for elever?

Når man ansætter en elev, så er der nogle forhold, der er anderledes end for øvrige medarbejdere. Der er for eksempel særlige regler for prøvetid, for opsigelse af aftalen, for løn og for pension. Vi har samlet fem gode råd til dig og din virksomhed.

Log ind