EU vedtog i juni 2019 et direktiv om arbejdsvilkår. Direktivet fastsætter nye krav til ansættelsesbeviser samt en række nye rettigheder for medarbejderne. Lovforslaget er ikke endeligt vedtaget endnu, men den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

I HORESTA vil vi opdatere vores standard ansættelseskontrakter, så de er klar, når loven træder i kraft.

De nye ansættelseskontrakter skal kun benyttes til medarbejdere ansat efter, loven er trådt i kraft. For eksisterende medarbejdere er der kun krav om nye ansættelseskontrakter, hvis medarbejderne selv anmoder herom.

For at klæde vores medlemmer godt på til de nye regler, afholder vi et gratis webinar for vores medlemmer torsdag den 11. maj kl. 9.00 til 11.00.

Du kan allerede nu tilmelde dig kurset her.

Log ind