EU vedtog i juni 2019 et direktiv om arbejdsvilkår. Direktivet fastsætter nye krav til ansættelsesbeviser samt en række nye rettigheder for medarbejderne. Lovforslaget er ikke endeligt vedtaget endnu, men den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

I HORESTA vil vi opdatere vores standard ansættelseskontrakter, så de er klar, når loven træder i kraft.

De nye ansættelseskontrakter skal kun benyttes til medarbejdere ansat efter, loven er trådt i kraft. For eksisterende medarbejdere er der kun krav om nye ansættelseskontrakter, hvis medarbejderne selv anmoder herom.

For at klæde vores medlemmer godt på til de nye regler, afholder vi et gratis webinar for vores medlemmer torsdag den 11. maj kl. 9.00 til 11.00.

Du kan allerede nu tilmelde dig kurset her.

Johanne
Advokat
Johanne Hansted

Gratis webinar: Få hjælp til jeres CO2-beregninger

Den grønne dagsorden fylder mere og mere blandt virksomheder og særligt CO2-udledningen fylder, når man taler om bæredygtighedsprofiler. Derfor inviterer HORESTA til webinar, hvor I kan få hjælp til jeres CO2-beregninger.

Videre med CO2-beregningerne

Kl. 13.00 - 14.00

Green Key inviterer til webinar om CO2-beregninger med udgangspunkt i klimakompasset. Webinaret er forbeholdt medlemmer af HORESTA og Green Key.

Log ind