Hvordan sikrer man et system, hvor færre penge går til administration og flere midler til at møde virksomhedernes behov? Det skal et nyt forenklet erhvervs- og turismefremmesystem give svaret på. Rammerne for det nye system blev torsdag vedtaget af Folketinget.

Lovene virker fra den 1. januar 2019, men allerede nu træder de bestemmelser i kraft, der etablerer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Erhvervsminister Rasmus Jarlov udtaler:

”Det er på tide og godt for virksomhederne, at erhvervsfremmeindsatsen bliver forenklet og moderniseret. Med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får indsatsen et sammenhængende strategisk fokus, der kan give meget større effekt for erhvervsudviklingen – både lokalt og på tværs af landet”.

I HORESTA glæder man sig over, at adm. direktør fra Arp-Hansen Hotel Group, Dorte Krak, er blandt de 17 medlemmer i den nye erhvervsfremmebestyrelse:

”Turismen kunne ikke ønske sig en stærkere stemme end Dorte Krak i den nye erhvervsfremmebestyrelse. Hun skal blandt andet være med til at udforme en strategi for den nye erhvervsfremmeindsats med finansiering af understøttende tiltag. Bestyrelsen skal sikre de bedste vilkår for fremtidig vækst og udvikling i Danmark, og der er det utrolig vigtigt, at turismen er godt repræsenteret”, siger Kirsten Munch, politisk direktør i HORESTA.

Med lovens vedtagelse etableres desuden seks tværkommunale erhvervshuse i København, Sorø, Odense, Haderslev, Aarhus og Aalborg med seks filialer i henholdsvis Rønne, Hillerød, Vordingborg, Horsens, Herning og Nykøbing Mors. Se hvor HORESTA-profiler har fået bestyrelsesposter her.

Erhvervshusene skal være Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses lokale sparringspartner og fungere som stærke kompetencecentre for alle virksomheder med behov for vejledning af virksomhederne om drift og udvikling.

Det betyder, at den specialiserede erhvervsservice, som tidligere kun var tilgængelig for en afgrænset gruppe vækstvirksomheder nu kommer til at gavne alle virksomheder.

Erhvervshusene vil også være den lokale indgang for virksomhederne i forhold til statens ordninger inden for eksport, finansiering og innovation.

Log ind