Mangel på arbejdskraft er den største udfordring for hotel-, restaurant- og turisterhvervet lige nu. Derfor glæder HORESTA sig over, at regeringen i sit finanslovsudspil sætter 600 millioner kroner af til blandt andet at rette op på erhvervsuddannelserne og samtidig varsler et forslag om tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft.

”Der er hårdt brug for et solidt bundtræk og en målrettet plan for, hvordan vi sikrer adgang til tilstrækkelig arbejdskraft, herunder lettere adgang til arbejdskraft fra udlandet”, siger HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard.

I hotel-, restaurant- og turisterhvervet oplever hver anden virksomhed at rekruttere forgæves og hver tiende har måttet sige nej til ordrer på grund af for få hænder.

Et konkurrenceudsat væksterhverv

HORESTA glæder sig over, at regeringens finanslovsudspil på en række områder rummer initiativer, der styrker erhvervet.

”Først og fremmest glæder det os, at turisterhvervet i udspillet bliver anerkendt som et væksterhverv, der er internationalt konkurrenceudsat, og at der derfor er brug for en række større og mindre initiativer til gavn for vores erhverv”, siger Katia K. Østergaard, og fremhæver her blandt andet afskaffelsen af en række afgifter i forlystelsesparker, bedre internetforbindelse til en større del af Danmark samt lempelse af elafgifter.

Finanslovsforslaget lægger endvidere op til ”en ramme til at styrke dansk turisme”. Det fremgår dog ikke klart, hvad denne ramme indeholder. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har ved flere lejligheder anerkendt, at dansk turisme mister markedsandele til nabolandene.

”Vi oplever en skærpet og benhård konkurrence om at tiltrække turister. Derfor er det utrolig vigtigt, at der bliver sat flere midler af til markedsføring af Danmark, og at det bliver prioriteret at understøtte det vigtige arbejde med at trække internationale flyruter hertil”, siger Katia K. Østergaard.

”Endvidere håber og tror vi på, at der også sker en markant lempelse af rumvarmeafgifterne på hotellerne. Der er allerede indgået et politisk forlig herom, og nu afventer vi blot, at regeringen får modellen godkendt i EU-kommissionen”, siger Katia K. Østergaard.

Styrkelse af gastronomien

Regeringen har i sit finanslovsforslag afsat 40 millioner kroner over fire år til at styrke dansk gastronomi. Pengene skal gå til initiativer, der skal sikre Danmarks position som et globalt centrum for gastronomi. Herunder etablering af et gastronomiakademi til at udvikle nye kokketalenter.

”Det er særdeles positivt, at regeringen vil satse målrettet på at sikre dansk gastronomis fortsatte udvikling. Vi står i dag stærkere end nogensinde internationalt og trækker tusindvis af højtforbrugende turister til landet på denne konto. Men skal vi fastholde denne position er det afgørende, at vi hele tiden skubber på udviklingen”, siger Katia K. Østergaard.

Log ind