De offentlige investeringer på ca. 650 mio. kr. om året i dansk turisme skal bruges mere effektivt. Samtidig skal der mere fart på digitaliseringen - både for at styrke virksomhedernes drift og forbedre servicen over for turisterne.

Det er nogle af hovedtrækkene i de seks anbefalinger, som Det Nationale Turismeforum netop har afleveret til erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Det Nationale Turismeforum er nedsat ved lov til at rådgive ministeren om, hvordan dansk turisme kan styrkes. De nye anbefalinger kommer, fordi regeringen lige nu arbejder på at styrke erhvervsfremmesystemet, og at der i den sammenhæng også skal kigges på dansk turismefremme.

Det Nationale Turismeforum lægger blandt andet op til, at der etableres en koncernmodel for de større offentlige støttede turismeoperatører. Målet er at skabe bedre koordinering og en mere målrettet og effektiv indsats.

Derudover anbefaler forummet en konsolidering af den lokale og tværkommunale indsats i 15-25 stærke destinationsselskaber med en større kritisk masse.

 

Fokus på digitalisering
Der lægges desuden op til, at offentlige og private aktører skal blive bedre til at udnytte digitaliseringens muligheder, blandt andet for at kunne generere viden om turistens behov og adfærd. Det digitale fokus skal desuden rettes mod den offentlige turistrettede service, som fremover primært bør være digital.

HORESTA bakker op om mange af principperne i udspillet fra Det Nationale Turismeforum.

”Vi skal have en ambition om at få mere ud af den offentlige turismefremme, end vi får i dag. Der er helt klart for mange led og for meget overlap. Turismen har en række stedbundne forudsætninger, men turisterne kender ikke til kommunegrænser, og derfor er der brug for at forstærke udviklingen frem mod en samling af indsatsen i færre og stærkere destinationsselskaber”, siger Kirsten Munch, der er politisk direktør i HORESTA.

HORESTA ser også et stort potentiale i at styrke digitaliseringen i erhvervet og i den offentlige turistservice.

”Der ligger et stort potentiale i at lære turisterne bedre at kende for at kunne give dem den bedst mulige oplevelse, når de besøger Danmark. Her spiller digitaliseringen en meget vigtig rolle. Samtidig er der et stort behov for, at vi møder turisten på de digitale platforme, som de allerede i dag benytter. Både når vi markedsfører os over for dem, og når vi servicerer dem under deres ophold”, siger Kirsten Munch.

 

Log ind