Opsigelse efter 120-dagesreglen skal i almindelighed ske tidligere end 10 kalenderdage fra udløbet af den 120. sygedag. Det har Højesteret slået fast efter at have taget stilling til opsigelse efter reglen.

Ved ansættelse af funktionærer er det muligt at aftale den såkaldte 120-dagsregel. Det betyder, at funktionæren kan opsiges med et forkortet varsel på én måned til udgangen af en måned, når funktionæren har været syg med løn i alt i 120 dage inden for de seneste 12 måneder.

For at opsigelsen kan ske, skal medarbejderen også være syg på opsigelsestidspunktet, ligesom opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.

Men hvordan skal ”i umiddelbar tilknytning” forstås, hvis sygdommen er drypvis?

Fra tidligere retspraksis står det klart, at en opsigelse inden for den 129,5. sygedag kan være omfattet af 120-dagsreglen, når medarbejderen har været syg på fuld tid fra den 120. sygedag til opsigelsestidspunktet.

Højesteret fastslår i en ny dom, at en opsigelse godt kan være afgivet for sent, selvom funktionæren ”kun” havde 123,17 sygedage på opsigelsestidspunktet.

Opsigelsen skete på den 123,17. sygedag, men 48 kalenderdage efter udløbet af de 120 sygedage. Den 121,17. og 122,17. sygedag lå omkring tre uger efter udløbet af den 120. sygedag.

Højesteret fandt, at opsigelse godt kan ske, hvor medarbejderen bliver fuldt raskmeldt mellem den 120. sygedag og opsigelsestidspunktet, så længe medarbejderen er sygemeldt på selve opsigelsesdagen.

Flertallet af dommerne udtalte, at ”betingelsen om, at opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, indebærer, at en opsigelse i almindelighed skal ske tidligere end ti kalenderdage efter udløbet af de 120 sygedage”.

Højesteret konstaterede, at medarbejderen den 11. september 2018 havde modtaget løn under sygdom i 120,17 dage, og at der ikke var oplyst om forhold, der gav grundlag for at fravige udgangspunktet om, at opsigelse efter 120-dagsreglen skal ske tidligere end ti kalenderdage efter udløbet af de 120 sygedage.

Arbejdsgiveren kunne derfor ikke opsige medarbejderen med forkortet opsigelsesvarsel, og medarbejderen havde ret til løn i sit fulde sædvanlige opsigelsesvarsel.

”Dommen viser, at spillerummet for, hvornår en opsigelse efter 120-dagsreglen skal gives, er lille. Ikke nok med, at opsigelsen skal falde mens medarbejderen stadig er syg, så skal opsigelsen i almindelighed også ske inden den 10. kalenderdag efter udløbet af de 120 sygedage. Arbejdsgiver skal således være opmærksom på, at der kan være forskel på antallet af kalenderdage og sygedage, når det skal vurderes, om opsigelsen er sket i tilknytning til den 120. sygedag. Arbejdsgiver bør derfor beregne i god tid inden den 120. sygedag, så opsigelsen kan afleveres rettidigt efter den 120. sygedag med løn”, siger Birgitte Riisager, der er advokatfuldmægtig i HORESTA.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende sygdom og opsigelse ved at kontakte HORESTAs juridiske callcenter på [email protected] eller 35 24 80 40.

Log ind