Få indblik i, hvad der rører sig i hotel-, restaurant- og turismebranchen med dagens presseklip.

17 kystnære turismeprojekter fra 15 af landets kommuner er meldt ind i kampen om de seks forsøgstilladelser, som netop har været i udbud med frist for ansøgning 1. februar. Det skriver Turistmonitor.dk.

De seks forsøgstilladelser, der er i spil, stammer tilbage fra 2015, hvor der i sin tid blev udbudt 10 tilladelser – men kun fire blev udnyttet.

Forsøgstilladelserne giver mulighed for at anlægge og udvikle turismeprojekter i områder i naturen og i kystzoner med dispensation fra planloven, klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen.

Samtidig giver forsøgsordningen landets kommunalbestyrelser adgang til at dispensere fra sø- og åbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen, fortids-mindebeskyttelseslinjen og kirkebyggelinjen til gennemførelse af forsøgsprojekter.

Læs hele historien på turistmonitor.dk – kræver login

Log ind