Få indblik i, hvad der rører sig i hotel-, restaurant- og turismebranchen med dagens presseklip.

Frem til 1. juli 2018 kan historiske danske kroer søge Rigsarkivet om tilladelse til at anvende den lukkede kongekrone som symbol på værtskabsværdigheden. Mange har allerede modtaget godkendelsen, men en række virksomheder har stadig mulighed for at ansøge.

"Vi skal som ejere af disse historiske kroer lægge vægt på nærvær, identitet og originalitet, ligesom gæsterne skal opleve det gode værtskab. For mange kroer er adgangen til kongekronen en vigtig del af deres historie og ikke mindst markedsføring" lyder det fra Hans Ravn Kristensen fra St. Binderup Kro i Himmerland, som er en del af foreningsfællesskabet i Kongekrone Kroerne.

Nyt kropas viser vej til Kongekronekroerne

Det nye kropas, KongeKroneKroerne sætter fokus på den danske kulturarv og fortæller om kroernes historie samt giver inspiration til at besøge de 23 kongekronekroer.

Log ind