“Løsningen ligger lige for. Vi skal have ét nationalt dækkende genbrugssystem for takeaway-emballage, hvor emballagen samles ind, rengøres og bruges igen og igen.” Sådan lyder det i et fælles opråb fra restaurantbranchen. 

Restaurantbranchen har et stærkt ønske om at tage ansvar for den bæredygtige omstilling og foreslår derfor i et åbent brev, med bl.a. HOESTA som afsender, at en række danske ministre undersøger mulighederne for indførelsen af et nationalt genbrugssystem for takeaway-emballage i Danmark.

I brevet står der bl.a., at engangskaffekopper i gennemsnit bliver brugt i 15 minutter, inden de ender som affald mens emballage designet til genbrug typisk kan holde til at blive genbrugt mellem 200-1000 gange, afhængigt af materiale.

 “Helt overordnet, er vi en branche, som gerne vil være med til at tage ansvar for en bedre verden og fremme den bæredygtige omstilling. Os så siger EU-kommissionen også, genbrugssystemer er fremtiden, hvilket vi er meget enige i. Vi kan være en foregangsbranche og være med til at bære udviklingen og den bæredygtige omstilling, ligesom vi bl.a. har set med bryggerierne og detailhandlen gøre med pantsystemet,” siger Jeppe Møller-Herskind, der er kommerciel direktør i HORESTA.

Branchen opfordrer også regeringen og Folketinget til, at den kommende plasthandlingsplan bør indeholde midler til udvikling og opbygning af infrastruktur til et nationalt dækkende genbrugssystem for takeaway-emballage via samarbejde på tværs af hele værdikæden.

Brevet er sendt til miljøminister Magnus Heunicke, Erhvervsminister Morten Bødskov, Klima-, energi og forsyningsminister Lars Aagaard, Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen.

Det tager turismen med fra Frigast-balladen

Turismen sejrede, da regeringen endelig meldte ud om Frigast-anbefalingerne og sanering af erhvervsstøtten. Men det langstrakte forløb har også givet vigtig læring til turismen, lyder det fra erhvervet selv.

Log ind