Det er et langt, sejt træk at tiltrække de unge til branchens erhvervsuddannelser og efterfølgende fastholde deres interesse.

De seneste fire år har HORESTA og 3F gjort et målrettet forsøg gennem kampagnen Hospitality Career. De første to år handlede det primært om at markedsføre branchen og vores uddannelser, mens det de seneste to år både har handlet om rekruttering og fastholdelse. Det sidste blandt andet ved hjælp af et mentorkorps bestående af passionerede unge fra branchen, som har støttet og guidet eleverne gennem deres første praktikforløb, og resultaterne har været gode. Det er blandt andet lykkedes at reducere frafaldet mellem GF2 og hovedforløbet med 5% siden 2021.

”Det må betegnes som en stor succes, der også i høj grad skyldes alle vores samarbejdspartnere og ikke mindst unge mentorer, som med et kæmpe engagement har været nøglen til at få de unges opmærksomhed på SoMe og ved en række events”, siger Pia Svane, der er uddannelses- og projektchef i HORESTA.

Digitalt lærings- og karrierespil

Som et led i projektet er der udviklet et lærings- og karrierespil, Fjordhotellet. En digital brugeroplevelse målrettet elever i 7-10. klasse, hvor de blandt andet bliver stillet over for nogle af de dilemmaer, som fagfolk kan møde i hverdagen som receptionist, tjener eller kok. Karrierespillet rummer også fortællingen om håndværket, service og mulighederne i branchen.

Det blev til i alt 34 skolebesøg det sidste år, hvor 1.300 elever i udskolingen blev præsenteret for uddannelserne, branchen og dens muligheder. Ved alle skolebesøg deltog eleverne i en evaluering, som viste at 90% af eleverne vidste mere om branchens erhvervsuddannelserne efter besøget.

”Vi håber derfor også, at vi de kommende år kan se en vækst i unge, som vælger en af branchens erhvervsfaglige uddannelse”, siger Patrick Lykke Eilert, der har været projektleder de seneste to år.

Karrierespillet vil de kommende år overgå til Uddannelsessekretariatet og videreføres således, at der fortsat er fokus på at tiltrække nye unge elever.

Hospitality Career har hele sin levetid været til stede på de sociale medier, hvor de unge er blevet eksponeret for projektkampagner og -opslag over 6,2 millioner gange med over 200.000 interaktioner til følge.

 

HORESTA vil gøre fritidsjobs mere tilgængelige

Det skal være nemmere for de danske virksomheder at tiltrække helt unge medarbejdere, og samtidig skal de i fremtiden kunne varetage flere opgaver. Det mener HORESTA, som kommer med en række opfordringer til regeringen i et nyt politisk udspil.

HORESTA: Sådan får vi flere unge i fritidsjob

Regeringen har bebudet, at den vil præsentere et udspil til, hvordan vi får flere unge til at tage et fritidsjob. Derfor har HORESTA udarbejdet 7 konkrete forslag til, hvordan det kan gøres.

Log ind