De seneste konjunkturtal fra Danmarks Statistik over juli måned viser, at andelen af hoteller og restauranter, der må sige nej til omsætning som følge af mangel på arbejdskraft, er markant højere end før corona.

“Tallene viser med al tydelighed, at manglen på arbejdskraft har en direkte negativ effekt ude i virksomhederne. For når det ikke er muligt at tiltrække nok personale, rammer virksomhederne et ressourceloft, som begrænser mulighederne for at øge omsætningen, selvom de gerne vil. Det er super ærgerligt,” siger HORESTAs kommercielle direktør, Jeppe Møller-Herskind.

Af den nye oversigt fremgår det, at 29 procent af hotellerne i Danmark oplever arbejdskraft som årsagen til tab af potentiel omsætning, mens det gælder for 37 procent af restauranterne. For hotellerne er niveauet i juli det højeste i år, og tager man corona-årene ud af ligningen, er tallene også markant højere end tidligere.

Også flere restauranter ser manglende hænder som en stopklods for mere omsætning, og trods et mindre fald i maj måned ligger niveauet noget højere end det generelle niveau for 2019.

“Branchen har længe råbt på mere arbejdskraft. Derfor er vi selvfølgelig meget optagede af at finde løsninger på udfordringerne, som kan reducere den kløft, vi oplever lige nu. Blandt andet skal vi have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse ved at gøre uddannelserne mere attraktive. Og så skal det være nemmere at få adgang til international arbejdskraft ved blandt andet at kigge nærmere på beløbsgrænsen og formodningsreglen, som er de helt store benspænd for branchen,” fortæller Jeppe Møller-Herskind.

Log ind