Når man først har diskrimineret en medarbejder ved at opsige vedkommende på grund af alder, kan man så reparere på situationen ved at tilbyde genansættelse?

Spørgsmålet har været til behandling ved Ligebehandlingsnævnet i en sag omhandlende en taxachauffør, der blev opsagt fordi virksomheden havde en politik om at opsige medarbejdere, når de blev 70 år gamle.

Efter reglerne i Forskelsbehandlingsloven vil en opsigelse begrundet i, at medarbejderen fylder 70 år aldrig være saglig. Da virksomheden fandt ud af det, tilbød de medarbejderen genansættelse, og han accepterede. Han genindtrådte i stillingen seks dage efter, at han var fratrådt.

Ligebehandlingsnævnet udtalte i afgørelsen, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at medarbejderen var blevet diskrimineret, og at arbejdsgiveren havde erkendt, at opsigelsen var begrundet i medarbejderens alder.

Medarbejderen blev tilkendt 180.000 kr. svarende til ni måneders løn i godtgørelse.

Det faktum, at medarbejderen var blevet tilbudt en genansættelse og havde accepteret at genindtræde i stillingen, fandt ligebehandlingsnævnet hverken havde betydning for vurderingen af, om medarbejderen var udsat for diskrimination eller for størrelsen af den udmålte godtgørelse.

Sagen er konkret begrundet, men illustrerer dog tydeligt, at når først diskriminationen af en medarbejder er foretaget, så er mulighederne for at afbøde et eventuelt krav på grund af diskriminationen meget begrænset.

Medlemmer af HORESTA kan kontakte vores Juridiske Callcenter på tlf. 35 24 80 40 for mere information om bl.a. forskelsbehandlingsloven.     

Birgitte Riisager
Jurist
Birgitte Riisager

HORESTA advarer om henvendelser vedr. varemærkebeskyttelse

HORESTA har fået et par henvendelser fra medlemmer, som har fået et brev eller en e-mail fra en virksomhed, som kalder sig IPR Protection. Af brevet/mailen fremgår det, at en anden virksomhed via IPR Protection har ansøgt om at få varemærke(navne)beskyttet samme navn som den virksomhed, som er modtager af brevet/mailen fra IPR Protection.

Log ind