Fundamentet under hotel- og restaurationsuddannelserne begynder at se tvivlsomt ud. Der er nemlig et akut behov for at tiltrække elever til gastronom-, receptionist- og tjeneruddannelserne. På kun fire år er antallet af elever på uddannelsernes grundforløb faldet med hele 47 pct. - altså godt en halvering.

Udviklingen vækker bekymring hos HORESTA, som efterspørger handling fra flere sider for at løse rekrutteringsproblemet.

“Vi ser en meget stor og akut udfordring med tiltrække elever til grundforløbene på gastronom-, receptionist- og tjeneruddannelserne. Det er bekymrende, for det giver bl.a. branchen et efterslæb i forhold til fremtidens faglærte arbejdskraft,” siger Pia Svane, der er uddannelses- og projektchef hos HORESTA.

Generelt oplever erhvervsuddannelserne en faldende interesse. Antallet af unge, som søger en erhvervsuddannelse efter grundskolen er faldet 0,6 pct. i forhold til niveauet i 2022.

“Det er nødvendigt at tage faldet alvorligt, for vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft på de fleste områder i fremtiden,” fortæller Pia Svane.

I forhold til at løse udfordringerne rent politisk mener HORESTA, at man bl.a. bør nedsætte aldersgrænsen for, hvornår man kan blive voksenlærling, og dermed hurtigere kunne løfte unge ufaglærte til faglærte.

Der er rigtig mange unge ufaglærte i branchen under 25 år, hvilket er alderskravet for at blive voksenlærling. Dem vil man kunne løfte til faglært med en erhvervsuddannelse for voksne (EUV1), hvor den unge får merit for hele praktikperioden og dermed kun skal gennemføre skoleperioderne. Det vil gøre både attraktivt for virksomhederne og medarbejderne, og vil på den korte bane kunne imødekomme behovet for flere faglærte.

Derudover skal der investeres massivt i at gøre uddannelserne mere attraktive ved f.eks. at tilbyde tidssvarende læringsmiljøer, så eleverne får et godt indtryk i deres første møde med uddannelserne.

Investeringerne i gastronom-, receptionist- og tjeneruddannelserne kan bl.a. bruges på moderne udstyr, og en bedre markedsføring af både uddannelser og job inden for hotel- og restaurationsbranchen.

Log ind