Regeringen kigger i øjeblikket nærmere på, hvordan man kan øge arbejdsstyrken i Danmark.

Senest med et forslag om at indføre en arbejdspligt, der betyder, at personer på kontanthjælp og med et integrationsbehov forpligtes til at arbejde 37 timer om ugen for ikke at blive trukket i ydelse.

Samtidig fremgår det af den nye finanslovsaftale for 2023, at personfradraget for personer under 18 år bliver hævet, så unge får mulighed for at arbejde mere. Begge initiativer vækker glæde hos HORESTA, der roser regeringen og de partier, der er med i finanslovsaftalen.

“Vi har som branche igen og igen efterlyst initiativer til at øge arbejdsstyrken og dermed sikre os den nødvendige arbejdskraft. Derfor er det særdeles positivt, at emnet nu er rykket højt op på prioriteringslisten på Christiansborg. Både det øgede personfradrag og forslaget om 37 times arbejdspligt vil gøre det nemmere for vores branche at dække det akutte behov for arbejdskraft,” siger Jeppe Møller-Herskind, der er kommerciel direktør i HORESTA.

Hotel- og restaurantbranchen har i mange år været gode til at introducere unge under 18 år, personer på kanten af arbejdsmarkedet og indvandrere til arbejdsmarkedet, da arbejdskulturen på hoteller og restauranter generelt er mangfoldig og indeholder funktioner på flere forskellige niveauer.

Selvom de nye initiativer er positive, bemærker HORESTA, at der stadig er behov for at undersøge, hvordan man i højere grad kan rekruttere international arbejdskraft. Godt nok er beløbsgrænsen blevet nedsat til 375.000 kr. om året, men vi er stadig ikke i mål.

“Det er simpelthen nødvendigt at fjerne formodningsreglen og se nærmere på positivlisten, da de skaber for mange benspænd for branchen. I en tid, hvor vi virkelig har brug for international arbejdskraft, nytter det ikke noget, at vi har regler, som mere eller mindre modarbejder de gode løsninger,” fortæller Jeppe Møller-Herskind.

Hoteller spås nu gylden fremtid

Vækstforventningerne til hotelsektoren er store, men branchens profitabilitet er ikke god nok
endnu, fastslår Dorte Krak fra Arp-Hansen Hotel Group

Log ind