Forleden orienterede HORESTA om mulighederne for ensidigt at ændre i en indgået aftale. De samme regler gælder selvfølgelig også med omvendt fortegn, hvis jeres leverandører foretager ændringer i indgåede enkeltstående aftaler, eller løbende aftaler.

Særligt i disse tider, hvor mange erhvervsvirksomheder kæmper med stigende udgifter kan der være anledning til at være ekstra opmærksom på, om leverandørernes prisstigninger er i overensstemmelse med jeres aftaler.

HORESTA har modtaget henvendelse fra et medlem, som har oplevet at blive forsøgt presset til at acceptere at betale et større depositum fra et elselskab, som medlemmet har haft aftale med gennem en længere årrække. Medmindre parternes aftale giver mulighed herfor, så vil elselskabet ikke ensidigt kunne opkræve et sådant forhøjet depositum.

Modtager I henvendelser om f.eks. prisreguleringer, eller som i ovennævnte tilfælde forhøjelse af et depositum, så anbefaler vi, at I tager jer tid til at undersøge, om aftalen giver mulighed for at gennemføre den pågældende ændring, inden I accepterer.

I er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte HORESTAs juridiske eksperter.

HORESTA advarer om henvendelser vedr. varemærkebeskyttelse

HORESTA har fået et par henvendelser fra medlemmer, som har fået et brev eller en e-mail fra en virksomhed, som kalder sig IPR Protection. Af brevet/mailen fremgår det, at en anden virksomhed via IPR Protection har ansøgt om at få varemærke(navne)beskyttet samme navn som den virksomhed, som er modtager af brevet/mailen fra IPR Protection.

Log ind