HORESTA tager positivt imod, at regeringen nu melder sig klar til at hjælpe danske virksomheder, der er hårdt ramt af skyhøje stigninger i energipriserne.

”Hotel-, restaurant- og turisterhvervet er meget hårdt og ser ind i et efterår og en vinter med stor bekymring. Derfor er det rettidig omhu at sætte ind med ordninger, der kan afbøde konsekvenserne og dermed forhindre konkurser”, siger Jannick Nytoft, der er adm. direktør i HORESTA.

Foreløbig har regeringen meldt ud, at man arbejder på at finde en model, der svarer til den fremlagte model for husholdningerne. De får nu mulighed for at indefryse stigninger i energiregningerne og afdrage disse over en årrække.

”Vi må afvente og se, hvordan en endelig model for erhvervslivet ser ud, hvad angår tilbagebetaling, renter osv. Men det er et vigtigt signal fra regeringen, at man vil hjælpe virksomhederne igennem en barsk vinter”, siger Jannick Nytoft, der opfordrer til, at aftalen landes hurtigst muligt, så den når at få effekt i tide.

HORESTA opfordrer desuden til samtidig at rette blikket mod de generelle rammevilkår for erhvervet.

”Særligt vores branche har været igennem en brutal coronakrise, som nu er afløst af en periode med galopperende inflation og mangel på arbejdskraft. Ser vi nu yderligere ind i en periode med fortsat stigende renter og yderligere inflation, der vil påvirke danskernes forbrug i negativ retning, er der behov for andre greb end blot at skubbe mere gæld foran virksomhederne. Det har mange i forvejen gjort siden coronakrisen. Vi har brug for bedre rammevilkår, så vi fortsat kan tiltrække udenlandske gæster og dermed sikre dansk eksport”, siger Jannick Nytoft.

Turisme

Turisme er en vigtig dansk styrkeposition, som har stor betydning for vækst og beskæftigelse i det meste af landet. Danmark ligger i dag i benhård konkurrence med vores nordeuropæiske naboer om tiltrækning af turister. Derfor er det afgørende, at vi fokuserer indsatsen på at få turisterne til Danmark og på at få ryddet ud i de benspænd, som hæmmer branchen og dens internationale konkurrenceevne. Læs mere om HORESTAs forslag her.

Erhvervsuddannelser

Erhvervsskolerne spiller en vigtig rolle i at uddanne faglærte til forskellige brancher, herunder hotel- og restaurationsbranchen. Desværre er optagelsestallene på hotel- og restaurationsuddannelserne hastigt nedadgående. Denne tendens er stærkt bekymrende, da manglen på elever vil resultere i flaskehalse ift. fremtidens faglærte arbejdskraft og true branchens evne til at kunne levere de oplevelser, vi som land er kendt for. Antallet af faglærte skal øges – læs mere om hvordan.

Mangel på arbejdskraft

Hotel- og restaurationsbranchen er helt afhængig af dygtige medarbejdere. Erhvervet er allerede en vækst- og beskæftigelsesmotor, men der er potentiale for meget mere. Et potentiale, som for nuværende ikke kan indfries pga. mangel på arbejdskraft. Derfor skal vi have en arbejdsmarkedspolitik, som sikrer mere arbejdskraft til erhvervet – både indenlandsk og international. Læs mere om HORESTAs konkrete forslag her.

Log ind