HORESTA efterlyser et generelt opgør med den enormt strenge praksis, som SIRI har for behandling af sager for landets hoteller og restauranter. Konkret har den såkaldte formodningsregel gjort det tæt på umuligt for hoteller og restauranter at blive godkendt efter flere af ordningerne.

Formodningsreglen betyder i praksis, at SIRI som udgangspunkt ikke anser et ansættelsesforhold som reelt, hvis der tilbydes et lønniveau, der er 20 pct. højere end medianlønnen for den pågældende stillingskategori. Det gælder for langt de fleste ansøgninger for fx kokke via beløbsordningen, hvor beløbsordningen kræver en løn på mere end 37.000 kr., hvilket er mere end 20 pct. højere end medianlønnen.

I 2021 modtog myndighederne 270 ansøgninger fra hotel- og restauranterhvervet om at få arbejds- og opholdstilladelse via beløbsordningen, men kun i 23 tilfælde blev ansøgningerne godkendt. De få godkendelser skyldes frygt for, at der særligt i hotel- og restauranterhvervet svindles med ordningen.

”Tallene understreger desværre meget tydeligt, hvad vi i HORESTA har påpeget igen og igen. Ordningerne var i 2021 stort set lukket land for en hel branche, hvor politikerne har valgt at nogle få sager, skal ramme en hel branche. Der er brug for et fundamentalt nyt syn på den reelle risiko for svindel med beløbsordningen og det kan kun gå for langsomt”, siger HORESTAs adm. direktør, Jannick Nytoft.

HORESTA lægger i øjeblikket et stort politisk pres for at få afskaffet formodningsreglen og lempet reglerne for rekruttering af internationale medarbejdere.

”Desværre er kontrollen så rigid, at stort set alle sager bliver afvist”, siger Jannick Nytoft.

Formodningsreglen blev indført i Udlændingeloven med virkning fra 1. januar 2021 for at stoppe enkelte virksomheders svindel med ordningen.

”Vi tager på det kraftigste afstand fra svindel. Men i dette tilfælde har myndighederne iført sig livrem og seler for at forhindre snyd med ordningen. De er gået alt for vidt, og det er et kæmpe problem for et erhverv som vores, der lige nu mangler tusindvis af medarbejdere”, siger Jannick Nytoft.

Log ind