Af Kristian Nørgaard, politisk direktør i HORESTA

Musikken er stoppet, og den politiske stoledans er nu afgjort. Danmarks nye regering kommer til at bestå af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Og opgavelisten for de nye samarbejdspartnere er lang.

Hvad angår turisme- og oplevelseserhvervets virksomheder, skal vi have sikret, at det bliver nemmere at drive en økonomisk bæredygtig forretning. Det handler både om nedbringe skatter, sænke afgifter, minimere bureaukrati og langsommelig sagsbehandling samt ikke mindst at sikre adgang til den nødvendige arbejdskraft.

Der har det seneste været talt varmt for reformer, og det er fuldstændig afgørende. Vi skal fintune arbejdsmarkedet til den virkelighed, som vi er midt i – og den som vi kigger ind i. For selvom ønskerne til at bruge statens budgetter er mange, så må vi ikke glemme, at pengene skal tjenes først, og der er erhvervslivet en afgørende medspiller - og ikke en modspiller.

Den nye regering bør desuden have et stærkt fokus på at nedbringe inflationen. Det er det, som vores erhverv har allermest brug for. Der er brug for stabilitet og normale tilstande efter år med krise på krise. For selvom efterspørgslen mange steder fortsat er høj, så er indtjeningen udhulet og opsparingerne er brugt under pandemien.

Så kort sagt er opgavelisten for den nye regering lang, men gevinsterne forbundet med et stærkt turisme- og oplevelseserhverv er også mange. For vi skaber beskæftigelse, vækst og ikke mindst eksportindtægter til gavn for hele Danmark.

Mette 147X200
Direktør for politik og bæredygtighed
Mette Falkenberg Rasmussen

Turisme

Turisme er en vigtig dansk styrkeposition, som har stor betydning for vækst og beskæftigelse i det meste af landet. Danmark ligger i dag i benhård konkurrence med vores nordeuropæiske naboer om tiltrækning af turister. Derfor er det afgørende, at vi fokuserer indsatsen på at få turisterne til Danmark og på at få ryddet ud i de benspænd, som hæmmer branchen og dens internationale konkurrenceevne. Læs mere om HORESTAs forslag her.

Erhvervsuddannelser

Erhvervsskolerne spiller en vigtig rolle i at uddanne faglærte til forskellige brancher, herunder hotel- og restaurationsbranchen. Desværre er optagelsestallene på hotel- og restaurationsuddannelserne hastigt nedadgående. Denne tendens er stærkt bekymrende, da manglen på elever vil resultere i flaskehalse ift. fremtidens faglærte arbejdskraft og true branchens evne til at kunne levere de oplevelser, vi som land er kendt for. Antallet af faglærte skal øges – læs mere om hvordan.

Mangel på arbejdskraft

Hotel- og restaurationsbranchen er helt afhængig af dygtige medarbejdere. Erhvervet er allerede en vækst- og beskæftigelsesmotor, men der er potentiale for meget mere. Et potentiale, som for nuværende ikke kan indfries pga. mangel på arbejdskraft. Derfor skal vi have en arbejdsmarkedspolitik, som sikrer mere arbejdskraft til erhvervet – både indenlandsk og international. Læs mere om HORESTAs konkrete forslag her.

Log ind