Flere hoteller i Københavns Kommune får snart besøg af affaldskonsulenter, der skal føre tilsyn og se på, hvordan hotellerne sorterer affald. Det sker som led i en større indsats i kommunen, der skal sikre, at mest muligt genanvendeligt affald fra virksomheder bliver sorteret korrekt.

Bæredygtighed står højt på dagsordenen i den offentlige debat, og fra gæsternes side er der også en øget interesse for om fx restauranter og hoteller har en særlig bæredygtighedsprofil. Besøget fra kommunen kan derfor være en god anledning til, at hotellerne kan blive endnu bedre til at sortere affald og tænke i genbrug, hvilket både gavner miljøet og kan give gæsterne en god oplevelse.

Sådan vil tilsynene foregå

Forud for tilsynet vil affaldskonsulenten kontakte det enkelte hotel og aftale dato, og hvem der skal deltage. Selve tilsynet vil være et affaldstjek af, hvorvidt hotellets daglige sortering og affaldsløsninger lever op til de nuværende lovkrav, og hvordan hotellet arbejder med at påvirke personalets og gæsternes sortering.  Affaldskonsulenterne vil i disse tilfælde hjælpe med anbefalinger, så hotellerne kommer i mål i forhold til lovgivningen.

Vær opmærksom på særlige krav

Det er et lovmæssigt krav, at alle virksomheder skal sortere genanvendeligt affald, som for eksempel madaffald og plast. Derfor vil konsulenterne både føre tilsyn med, at hotellet har de nødvendige affaldsordninger, men også vejlede, så hotellet kan lykkes med at få ordningerne til at fungere i hverdagen, så alt genanvendeligt materiale ender i den korrekte spand.

Vær allerede nu opmærksom på, at der ikke længere er bagatelgrænser i forhold til mængden af madaffald, så selvom et hotel kun har madrester fra morgenmad, så skal der være en ordning til madaffald. Kommunen har også ret til at bede om dokumentation på, at hotellet for eksempel har indgået en aftale med en renovatør om en ny ordning. For at kunne følge forbedringer i sorteringen, kan affaldskonsulenten også bede om at se en miljørapport fra både før og efter indførelsen af nye affaldsordninger. Miljørapporten skal hotellet fremskaffe fra deres renovatør.

HORESTA har anbefalet Københavns Kommune, at de bruger besøget til at rådgive og hjælpe med forståelse og overholdelse af nye regler for sortering, som virksomhederne er underlagt. Oplever I spørgsmål i forbindelse med tilsynene, er I velkommen til at kontakte HORESTAs miljøchef Mikal Holt Jensen.

Log ind