Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har onsdag meddelt, at han nu griber ind og justerer på reglerne, så de ukrainske flygtninge kan komme hurtigere i arbejde. Det sker, efter at særligt HORESTA flere gange har kritiseret den lange ventetid, der forventedes at være på over to måneder.

Reglerne ændres fra på fredag den 22. april, så ukrainere, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse får mulighed for at komme i arbejde, inden de får tildelt opholdstilladelsen. Forudsætningen er, at de er biometrisk registrerede (fingeraftryk) og har fået taget et personfotografi.

”I HORESTA glæder vi os meget over, at der er blevet lyttet til kritikken, og at ministeren nu agerer på vores ønske om at lempe processen. Ikke alene af hensyn til vores nye medborgere, der gerne vil i gang på arbejdsmarkedet, men selvfølgelig også af hensyn til de mange virksomheder her i landet, som mangler arbejdskraft og som pt. har fuld gang i sæsonansættelserne,” fortæller Jannick Nytoft, adm. direktør i HORESTA, og fortsætter:

”Det er derfor vores forventning, at der fra på fredag kan ansættes ukrainske medarbejdere, såfremt de er biometrisk registrerede og har indgivet en ansøgning om opholdstilladelse efter særloven.”

Den hurtigere adgang til arbejdsmarkedet gælder dog ikke, hvis udlændingen åbenbart ikke er omfattet af særloven. Mattias Tesfaye understreger, at han har en klar forventning om, at ingen danske virksomheder misbruger situationen til social dumping.

”Alle ukrainerne skal selvfølgelig have respekteret deres rettigheder på arbejdsmarkedet - også selvom deres opholdstilladelse ikke er endeligt på plads,” skriver ministeren.

I går var der indgivet 23.086 ansøgninger efter særloven, og der var tildelt 5.423 opholdstilladelser. Læs hele nyheden her.

Log ind