En ny lovændring forpligter arbejdsgiver til at betale et bidrag på 30 kr. pr. fuldtidsforsikrede til Skadesgarantifonden. Bidraget dækker medarbejderne ved en arbejdsulykke, hvis forsikringsselskabet går konkurs eller på anden vis ikke kan bestå som forsikringsvirksomhed.

Bidraget på 30 kroner til Skadesgarantifonden sikrer, at fonden i disse tilfælde kan administrere forsikringsbestanden. 

Tidligere har pligten ligget hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), men man har fundet det mere hensigtsmæssigt at placere det hos Skadesgarantifonden.

Bidraget skal ske i form af en afgift pr. dækningsberettigede, som det også kendes fra øvrige forbrugerforsikringer. Lovændringen træder i kraft 1. januar 2022.

I kan læse mere i nyheden fra Forsikring & Pension.

Husk at anmelde arbejdsskader

Som arbejdsgiver har I pligt til at anmelde arbejdsulykker, hvis en medarbejder ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde i én dag eller mere udover tilskadekomstdagen. En anmeldelse skal ske senest:

  • ni dage fra første fraværsdag og/eller
  • ni dage fra ulykkesdagen og/eller
  • senest på fem-ugers dagen efter ulykken, hvis den tilskadekomne ikke har genoptaget sit arbejde i fuldt omfang.

Arbejdsulykker skal anmeldes i EASY på virk.dk

Det kan være svært at vurdere, hvad der skal anmeldes og ikke anmeldes. Hvis I som arbejdsgiver er i tvivl, anbefaler vi, at I anmelder ulykken, da anmeldelsessystemet EASY selv vil vurdere, om der er tale om en anmeldelsespligtig ulykke.

Log ind