Når medarbejdere på en restaurant eller et hotel bliver testet positive eller skal isoleres som nærkontakt, er det en dyr omgang for virksomheden. Kokke og tjenere kan af gode grunde ikke arbejde hjemmefra, som det ellers er muligt i andre erhverv. Dermed står arbejdsgiveren med hele regningen til både løn og omsætningstab. Det fortæller HORESTAs politiske direktør, Kristian Nørgaard, og adm. direktør i Brdr. Price, Mads Bøttger, til DR TV Avisen.

”Vi er meget hårdt prøvet. Mange af vores kolleger er også økonomisk pressede, og vi kommer ud med underskud på bagkant af denne her pandemi, som vi er uforskyldte i. Det kan jo i værste fald betyde, at nogle må lukke deres forretninger,” siger Mads Bøttger.

(artiklen fortsætter under billedet)

I en situation med stigende smittetal opfordrer, HORESTA, derfor på det kraftigste til, at politikerne hurtigst muligt genindfører reglen om, at arbejdsgivere kan få refunderet dagpenge fra dag 1 og ikke først efter 30 dage, som det er nu.

Reglen gjaldt frem til 1. juli, men blev afskaffet, da smittetallet faldt.

”Vi skal holde situationen under kontrol, så vi undgår yderligere restriktioner. Her vil genindførslen af sygedagpenge fra dag 1 give god mening, så virksomhederne ikke står med hele regningen, når samfundet kræver isolation af værdifulde medarbejdere. Samtidig gør den store mangel på arbejdskraft, at hjemsendte medarbejdere er svære at erstatte og dermed resulterer i tabt omsætning. Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at politikerne genindfører reglen,” siger HORESTAs politiske direktør, Kristian Nørgaard.

HORESTA ønsker desuden reglen foldet yderligere ud, så den også gælder, hvis en medarbejder er nødt til at blive hjemme som følge af coronasmittede familiemedlemmer for eksempel børn.

”Vi har været i dialog med flere partier og møder forståelse for vores ønske. Derfor håber jeg, at der vil være opbakning til at imødekomme vores forslag, når Mattias Tesfaye – som bebudet i går – indkalder til drøftelser i den kommende uge”, siger Kristian Nørgaard til DR.

Se indslaget her fra 15:38.

Turisme

Turisme er en vigtig dansk styrkeposition, som har stor betydning for vækst og beskæftigelse i det meste af landet. Danmark ligger i dag i benhård konkurrence med vores nordeuropæiske naboer om tiltrækning af turister. Derfor er det afgørende, at vi fokuserer indsatsen på at få turisterne til Danmark og på at få ryddet ud i de benspænd, som hæmmer branchen og dens internationale konkurrenceevne. Læs mere om HORESTAs forslag her.

Erhvervsuddannelser

Erhvervsskolerne spiller en vigtig rolle i at uddanne faglærte til forskellige brancher, herunder hotel- og restaurationsbranchen. Desværre er optagelsestallene på hotel- og restaurationsuddannelserne hastigt nedadgående. Denne tendens er stærkt bekymrende, da manglen på elever vil resultere i flaskehalse ift. fremtidens faglærte arbejdskraft og true branchens evne til at kunne levere de oplevelser, vi som land er kendt for. Antallet af faglærte skal øges – læs mere om hvordan.

Mangel på arbejdskraft

Hotel- og restaurationsbranchen er helt afhængig af dygtige medarbejdere. Erhvervet er allerede en vækst- og beskæftigelsesmotor, men der er potentiale for meget mere. Et potentiale, som for nuværende ikke kan indfries pga. mangel på arbejdskraft. Derfor skal vi have en arbejdsmarkedspolitik, som sikrer mere arbejdskraft til erhvervet – både indenlandsk og international. Læs mere om HORESTAs konkrete forslag her.

Log ind