Turismens internationale miljømærke, Green Key, har vedtaget en markant stramning af kriterierne, som træder i kraft fra 2022. Det betyder, at alle eksisterende og kommende Green Key-mærkede virksomheder skal igangsætte arbejdet med de nye krav, så de i løbet af 2022 vil kunne opfylde de nyreviderede kriterier.

”Green Keys løbende revidering af kriterierne er med til at sikre kriteriernes aktualitet, men også løfte ambitionerne og sigte mod en endnu grønnere fremtid. Derfor bakker vi i HORESTA op om, at de ca. hvert femte år revideres,” siger Mikal Holt Jensen, som er miljøchef i HORESTA.

Når de nye kriterier træder i kraft, bliver det eksempelvis obligatorisk at udarbejde CO2-beregninger, grænsen for mængden af energibesparende belysning sættes op, og økologiprocenten hæves fra 5% til 15 %. Generelt skal virksomhederne bruge flere miljømærkede produkter og øge fokus på at minimere plastik og madspild.

Læs mere om de specifikke ændringer her.

Hjælp til at arbejde med kriterierne

Alle eksisterende Green Key-virksomheder, og dem der arbejder på at blive det, vil løbende modtage hjælp til at arbejde med de reviderede kriterier, i form af webinarer, guides og månedlige råd via mail.

I forbindelse med de rådgivende konsulentbesøg fra Green Key, vil der også være fokus på ændringerne.

Som altid er I velkommen til at kontakte vores miljøchef, Mikal Holt Jensen, hvis I har spørgsmål om miljø og Green Key.

Mikal.jpg
Miljøchef, Green Key
Mikal Holt Jensen

SaraAzoulayP.jpg
ESG-chef
Sara Azoulay Pedersen

Moltkes Palæ er nu Green Key-certificeret

Det historiske palæ fra 1702, som ligger i hjertet af København, har modtaget den attraktive miljøcertificering. Det har været en stor fælles indsats at få den gamle fredede bygning certificeret.

Log ind