Efter pres fra HORESTA er reglerne for kompensation som følge af forsamlingsforbuddet er blevet ændret til det bedre.

Indtil nu har det været sådan, at der kun blev givet kompensation for forsamlingsforbuddet på 500 ved offentligt tilgængelige arrangementer. Nu tæller også private fester med – f.eks. firmafester, fortæller politisk chefkonsulent i HORESTA, Kristian Nørgaard.

”Mange i erhvervet lever af danne rammer om gæsternes mærkedage og store erhvervskomsammener. Med denne udvidelse af kompensationsaftalen, kan flere virksomheder få hjælp til de store tab, som de har haft det forgangne år,” siger Kristian Nørgaard.

Samtidig ændres kompensationen for forsamlingsforbuddet på 50. Her gælder det omvendt, at det ikke længere kun er private arrangementer, der kompenseres, men også offentligt tilgængelige.

Ændringerne gælder med tilbagevirkende kraft fra henholdsvis den 9. juli og den 26. september (hvor forsamlingsforbuddet på 50 blev indført).

Log ind