Mange virksomheder glæder sig over igen at kunne byde gæsterne velkommen efter en lang og omkostningstung nedlukning.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser dog, at beskæftigelsen faldt med yderligere ca. 300 medarbejdere i måneden op til genåbningen (marts 2021) sammenlignet med februar, da store dele af erhvervet fortsat var tvangslukket. Og selvom der ikke var nævneværdige ændringer, der påvirkede branchens restriktioner i perioden.

Jonas Kjær, cheføkonom i HORESTA er ikke overrasket over tallene.

”Omstændighederne har tvunget erhvervet til at skære ind til benet, og når beskæftigelsen falder fra februar til marts kan der være en række årsager. Det kan for eksempel være opsigelser, der først nu optræder i statistikken på grund af varsler, eller satsninger på take away i tvangslukningsperioden, der alligevel ikke viste sig at være profitable, hvilket resulterede i ændringer af bemandingen,” siger Jonas Kjær.

Han pointerer dog, at marts normalt er en måned, hvor erhvervet øger beskæftigelsen med 2.000 medarbejdere.

”Normalt er det tidlige forår jo en tid, hvor erhvervet flytter foden fra bremsen og over til speederen. Et mønster, hvor antallet af medarbejdere i branchen løftes måned for måned indtil den absolutte højsæson i sommeren. Vi er ikke i tvivl om, at genåbningen har ført til ansættelser, men det er endnu for tidligt at sige hvor mange,” lyder det fra Jonas Kjær.

Jonas.jpg
Cheføkonom
Jonas Kjær

Stadigt flere konkurser i branchen

Nye konkurstal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af konkurser i 3. kvartal i hotel- og restaurantbranchen stadig ligger højt sammenlignet med gennemsnittet fra før corona.

Log ind