Med nattens politiske aftale om at udfase de statslige kompensationsordninger fra den 1. juli bringes tusindvis af virksomheder i overhængende fare for konkurs. Det mener HORESTA.

”Virksomhederne har igen og igen fået at vide, at hånden ville blive holdt under de erhverv, som har båret de tungeste byrder under corona-krisen. Ingen er blevet ramt hårdere end turisme- og oplevelseserhvervet, men med nattens aftale bliver kompensationen markant forringet på et tidspunkt, hvor vi er lammet af flere restriktioner end nogensinde”, siger HORESTAs politiske direktør, Kirsten Munch.

Turismeerhvervet har mistet omsætning for over 30 milliarder kroner, siden coronakrisen brød ud, og alene i hotel- og restauranterhvervet er antallet af beskæftigede faldet med mere end 30.000.

”Kompensationsordningerne har indtil videre forhindret en bølge af konkurser. Men virksomhederne har selv måttet betale en meget stor del af regningen - og gør det stadig! Nu er vi i gang med en genåbning, men på grund af en lang række restriktioner og fortsatte grænselukninger er omsætningen i langt de fleste virksomheder meget langt fra normal, og sådan vil det blive ved med at være i lang tid fremover”, siger Kirsten Munch.

HORESTA skønner, at restauranternes omsætning efter genåbningen ligger på omkring det halve af det normale, mens store dele af hotelbranchen stadigvæk må kigge langt efter gæster, fordi rejsemarkedet og forretningsturismen slet ikke er kommet i gang endnu. Under halvdelen af erhvervets virksomheder holder i øjeblikket åbent som normalt.

I en ny medlemsundersøgelse fra HORESTA svarer hotelbranchen, at man først forventer at være tilbage på normalt omsætningsniveau om 2-3 år.

Sommerpakken er ingen redningsplanke

Udover at stoppe de generelle kompensationsordninger fra 1. juli lægges der i aftalen op til at fortsætte støtten til de særligt hårdt ramte virksomheder i yderligere tre måneder. Men kravet er som minimum et omsætningstab på 45 procent.

”Den fortsatte kompensation til særligt udsatte virksomheder er en markant forringelse af de nuværende ordninger, og den stopper med udgangen af september selvom, der vil være virksomheder, som må forvente omsætning langt under det normale i både halve og hele år frem”, siger Kirsten Munch.

HORESTA ser på ingen måde aftalen om en sommerpakke som en redningsplanke for oplevelses- og turisterhvervet. Aftalen rummer initiativer for 1,65 milliarder kroner, men hovedparten er målrettet særligt udsatte grupper og støtte til indenrigstrafik. Der er afsat en pulje på 295 millioner kroner til at kickstarte turisterhvervet og 400 millioner til særligt udsatte sektorer.

”Sommerpakken skyder med spredehagl. Der er brug for en langt mere målrettet kickstart og af helt andre dimensioner. Vi taler om et erhverv, som normalt skaber turismeomsætning for 133 milliarder kroner om året og turismebeskæftigelse på 169.000 danskere. Et erhverv, som fortsat er ramt af restriktioner, og hvor kompensationen nu forringes markant”, siger Kirsten Munch.

Hun understreger, at turisme- og oplevelseserhvervet har fået meget lidt ud af alle tidligere initiativer, der er taget til at sætte gang i forbruget. For eksempel var erhvervet lukket ned begge gange, der blev udbetalt feriepenge.

Log ind