Erhvervsstyrelsen åbnede i slutningen af april delvist op for slutafregning af lønkompensationsordningen. I første omgang er der åbnet op for perioden fra 9. marts til 29. august 2020.

Desværre må det konstateres, at slutafregningen er meget kompliceret og tidskrævende.

HORESTA har løbende været i dialog med Erhvervsstyrelsen for at forsøge at få tilpasset slutafregningssystemet, så processen bliver nemmere for virksomhederne.

Erhvervsstyrelsen har på denne baggrund valgt at imødekomme nogle af de ønsker, som vi har fremført. Medlemmer af HORESTA kan læse mere om disse ændringer her.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende lønkompensation og slutafregning ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

HORESTA advarer om henvendelser vedr. varemærkebeskyttelse

HORESTA har fået et par henvendelser fra medlemmer, som har fået et brev eller en e-mail fra en virksomhed, som kalder sig IPR Protection. Af brevet/mailen fremgår det, at en anden virksomhed via IPR Protection har ansøgt om at få varemærke(navne)beskyttet samme navn som den virksomhed, som er modtager af brevet/mailen fra IPR Protection.

Log ind