Siden april 2020 er der udbetalt over 40 mia. kroner i kompensation. Mange er allerede godt i gang med at indberette til slutafregningen, som skal sikre, at de udbetalte beløb er korrekte. Fristen for indberetning er 30. september i år. Slutafregningen skal sikre, at alle modtager det, de er berettiget til, skriver Erhvervsstyrelsen.

Mulighed for afdragsordning

Hvis den endelige opgørelse viser, at man skal betale kompensation tilbage, kan virksomheden vælge en afdragsordning for at undgå likviditetsproblemer i genåbningsfasen.

Afdragsordningen kan vælges af virksomheder, der skal betale over 10.000 kr. tilbage. Beløbet kan betales i fire lige store afdrag over en periode på op til et år.

Fordele ved at indberette i god tid

Fristen for at indberette til slutafregning er forlænget til d. 30. september 2021. Der er tre gode grunde til at gå i gang nu:

 • Du har bedre tid til at få hjælp
 • Du får en foreløbig opgørelse efter indberetningen
 • Du undgår noget af den ventetid, der kan opstå, når deadline for indberetningen nærmer sig.

Læs mere om slutafregning på Virksomhedsguiden.

Hvilken dokumentation skal du bruge til slutafregning?

Du skal indsende forskellige former for dokumentation afhængig af, hvilken kompensationsordning du eller din virksomhed har anvendt. Dokumentationen kan fx bestå af:

Lønkompensation

 • En oversigt over hvilke af virksomhedens ansatte, der har modtaget lønkompensation i kompensationsperioden
 • Dokumentation for virksomhedens udgifter til løn
 • Datoer for hvornår ansatte blev hjemsendt og kom tilbage på arbejde, og en oversigt over dage i perioden, den ansatte ikke skal modtage kompensation
 • Oversigt over kontraktuelle arbejdsdage i hjemsendelsesperioden

Kompensation for faste omkostninger

 • Overblik over saldobalance for virksomhedens omsætning og omkostninger i kompensationsperioden (Skal indsendes)
 • Kontospecifikationer for virksomhedens omsætningskonti
 • Opgørelse over virksomhedens resultat i kompensationsperioden, hvis virksomheden havde underskud i 2019 (Valgfrit)

Kompensation for tabt omsætning (selvstændige)

 • Dokumentation for virksomhedens omsætning i kompensationsperioden, fx udtræk fra jeres regnskabsprogram, momsafregning eller kontoudtog for kompensationsperioden

Få det fulde overblik over den dokumentation du skal have klar til indberetningen på www.Virk.dk.

Sagsbehandling – hvornår får du din slutafregning?

På Virk får du en foreløbig opgørelse af din kompensation. Her vil det fremgå, om du skal tilbagebetale kompensation, eller er berettiget til yderligere kompensation.

Erhvervsstyrelsen modtager fortsat ansøgninger om kompensation fra virksomheder, der er berørt af coronavirus/covid-19 restriktioner. For at hjælpe virksomhederne hurtigst muligt gennem krisen prioriterer Erhvervsstyrelsen udbetaling af yderligere kompensation forud for slutafregning.

Erhvervsstyrelsen forventer at kunne udmelde en sagsbehandlingstid for slutafregning ultimo august 2021.

Log ind