Den 1. januar 2021 trådte en ny lov i kraft, der giver begge forældre ret til 26 ugers sorgorlov, hvis forældrene mister et barn, inden det fylder 18 år. Foruden ret til fravær, får forældrene ret til barselsdagpenge i fraværsperioden.

Inden lovændringen havde forældre alene ret til sorgorlov i 14 uger efter barnets død, og kun såfremt barnet var dødfødt, døde eller blev bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen.

Hvis en forælder ønsker at benytte sig af retten til sorgorlov, skal vedkommende underrette sin arbejdsgiver, herunder om hvor længe vedkommende ønsker at være væk. Af hensyn til forælderen vil det være muligt at ændre det varslede fravær fra arbejdspladsen. Det vil herudover være muligt at aftale med arbejdsgiveren, at man kommer tilbage på arbejde på deltid.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende orlov ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Se også

Log ind