Den 1. januar 2021 trådte en ny lov i kraft, der giver begge forældre ret til 26 ugers sorgorlov, hvis forældrene mister et barn, inden det fylder 18 år. Foruden ret til fravær, får forældrene ret til barselsdagpenge i fraværsperioden.

Inden lovændringen havde forældre alene ret til sorgorlov i 14 uger efter barnets død, og kun såfremt barnet var dødfødt, døde eller blev bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen.

Hvis en forælder ønsker at benytte sig af retten til sorgorlov, skal vedkommende underrette sin arbejdsgiver, herunder om hvor længe vedkommende ønsker at være væk. Af hensyn til forælderen vil det være muligt at ændre det varslede fravær fra arbejdspladsen. Det vil herudover være muligt at aftale med arbejdsgiveren, at man kommer tilbage på arbejde på deltid.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende orlov ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Se også

HORESTA advarer om henvendelser vedr. varemærkebeskyttelse

HORESTA har fået et par henvendelser fra medlemmer, som har fået et brev eller en e-mail fra en virksomhed, som kalder sig IPR Protection. Af brevet/mailen fremgår det, at en anden virksomhed via IPR Protection har ansøgt om at få varemærke(navne)beskyttet samme navn som den virksomhed, som er modtager af brevet/mailen fra IPR Protection.

Log ind