Muligheden for at få udbetalt den tidligere indbetalte moms som et rentefrit lån kopieres nu for indbetalt A-skat. I en politisk aftale er det vedtaget, at denne lånemulighed også vil være tilgængelig, når skattebetalingerne skal falde næste gang.

Det glæder HORESTA, som kvitterer til blandt andre erhvervsordfører fra Konservative, Mona Juul, der har kæmpet for denne sag.

For Mona Juul har det været vigtigt, at kommende indbetalinger af A-skat og AM-bidrag ikke bliver danske virksomheders endeligt. Derfor har hun og Konservative, sammen med en række øvrige partier, indgået en aftale, der gør det muligt at optage et rentefrit lån svarende til de både ordinære og de udskudte skatteindbetalinger, som virksomhederne skal afregne i denne måned.

”Krisen er dyb. Den er både menneskelig og økonomisk. Og den kommer til at kræve rigtig meget af os alle sammen. Ikke mindst for HORESTAs medlemmer, som jeg løbende har dialog med, og derfor ved hvor svær situationen er for. Allerhelst vil alle helst åbne og drive deres forretning. Når det ikke er muligt, må vi selvfølgelig fra politisk side hjælpe – også selvom man som jeg ofte ikke fatter logikken i de restriktioner regeringen udstikker,” siger Mona Juul.

En ny HORESTA analyse blandt organisationens medlemmer viser, at 2 ud af 3 har benyttet muligheden for at udskyde betalinger af moms, A-skat og AM-bidrag. Betalinger, der forfalder i foråret, på trods af at virksomhederne ikke har haft mulighed for at have en normal omsætning grundet et utal af restriktioner. Derfor glæder det HORESTA, at en bred politisk aftale giver mulighed for rentefrit at låne det tilsvarende beløb, som skal betales. For virksomhederne har ikke pengene lige nu, fortæller politisk direktør i HORESTA, Kirsten Munch.

”Likviditeten i turisme- og oplevelseserhvervet er enormt udfordret efter snart et års intensiv krise. Betalingsfristen er blevet udskudt en gang, og nu nærmer vi os på ny en betalingsfrist, men situationen er ikke ændret. Derfor kan vi kun kvittere de stærke politiske kræfter, som har lyttet til vores opfordringer og har arbejdet for denne sag på Christiansborg,” siger Kirsten Munch.

Den nye A-skattelåneordning gælder for små- og mellemstore virksomheder. Den gør det muligt for disse forretninger at opnå et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne skal afregne den 18. og den 29. januar 2021, som dækker den ordinære indbetaling og den udskudte indbetaling. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. november 2021. Låneordningen skønnes samlet set at kunne styrke likviditet for små og mellemstore virksomheder med knap 7 mia. kr.

Lånene forventes at komme til udbetaling primo februar 2021 forudsat en hurtig lovgivningsproces og godkendelse af EU-Kommissionen.

Log ind