Skattestyrelsen sender i de kommende dage mails til de virksomheder, som styrelsen skønner, kan bruge ordningen.  Det omfatter de virksomheder, som i en 12-måneders-periode har skullet betale mindre end 1 mio. kr. i indeholdt A-skat eller 250.000 kr. i indeholdt arbejdsmarkedsbidrag.

Virksomhederne kan ansøge om udbetaling af lånet fra onsdag den 3. februar 2021 og frem til 31. marts 2021.

Ansøgning om udbetaling af lånet skal ske gennem virk.dk, men behandles af Skattestyrelsen, som behandler alle ansøgninger inden for fem arbejdsdage. Lånet skal tilbagebetales 1. november 2021.

Visse virksomheder kan ikke låne

Virksomheder, der inden for de sidste tre år har fået fastsat moms, A-skat eller am-bidrag foreløbigt, fordi de ikke har indsendt en angivelse, vil ikke kunne få et lån. Det samme gælder virksomheder, hvor ejeren eller en person i virksomhedens ledelse inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig.

Øvrige virksomheder, der ikke er omfattet af lånemuligheden, er bl.a. virksomheder, der er under konkurs, tvangsopløsning eller likvidation. I de tilfælde, hvor virksomheder afregner A-skat og am-bidrag via en fællesregistrering, vil det være fællesregistreringen, der vil kunne søge om lånet.

Virksomheder, som har gæld til staten, kan godt være omfattet af lånemuligheden. Et eventuelt lån vil imidlertid ikke blive udbetalt til virksomheden, men i stedet blive brugt til at dække virksomhedens gæld.

Læs mere om lånemuligheden på www.skat.dk/corona.

Se også

Hotel er stadig til salg

Hotelejer Hanne Nielsen har nu i et år haft 885 kvadratmeter hotel til salg. Forretningen er sund, men alligevel kniber det med interessen for at købe

Log ind