HORESTA bakker op om et lovforslag, der i større omfang skal skattefritage arbejdsgiverbetalte gavekort til for eksempel turisme- og oplevelseserhvervet. Organisationen håber, at det kan være medvirkende til at skabe tiltrængt omsætning i erhvervets hårdt prøvede virksomheder, og HORESTA ønsker, at loven opfølges af en opfordring fra myndighederne til arbejdsgivere om at give gavekort til oplevelser.

Politisk chefkonsulent i HORESTA, Kristian Nørgaard, fortæller, at en skattefritagelsen af arbejdsgiverbetalte gavekort ikke i sig selv hjælper erhvervet, men kun er til gavn hvis mange arbejdsgivere benytter sig af muligheden, derfor er fokus vigtigt.

 ”Vi skal have alle gode forslag på bordet lige nu. Oplevelseserhvervet er i en historisk krise, og mange er tæt ved at dreje nøglen om. Al omsætning er af enorm betydning, og dette lovforslag kan bane vej for øget aktivitet i virksomhederne, men det skal følges op med klar information og anbefalinger fra myndighederne,” siger Kristian Nørgaard.

Han tilføjer, at man fra politisk side bør se på incitamenter, der tilskynder virksomhederne til at give gavekort til medarbejderne. HORESTA mener desuden, at man bør overveje mulighederne for, at medarbejderne kan få gavekort via en bruttolønsordning, således at de ansatte kan modtage skattefrie gavekort som en del af deres løn.

Log ind