HORESTA har sammen med flere andre organisationer skrevet til skatteminister Morten Bødskov med et ønske om at få ændret de regler, der har betydet, at foreløbigt 2.500 virksomheder har mistet retten til deres coronalån. Det er sket, fordi de har begået meget små fejl i deres indberetninger til Skattestyrelsen. Straffen står dermed slet ikke mål med forseelsen, mener organisationerne.

”Under coronakrisen har der været et stort behov for likviditet hos virksomhederne. Derfor blev det i erhvervslivet modtaget med glæde, at der via Skattestyrelsen blev stillet likviditet til rådighed gennem de såkaldte coronalån – dvs. udskydelse af indbetalinger af A-skat og moms. Udrulningen blev gennemført hurtigt og effektivt, og ordningen har været med til at sikre mange virksomheders overlevelse i en svær tid,” skriver organisationerne i brevet.

En af betingelserne for at kunne modtage og opretholde sit coronalån var, at virksomheden ikke ved ansøgningen om lånet eller i lånets løbetid har modtaget en foreløbig fastsættelse. Hvis virksomheden i lånets løbetid modtager en foreløbig fastsættelse, skal hele lånet indbetales straks. En foreløbig fastsættelse vil sige, at Skattestyrelsen selv skønsmæssigt fastsætter en del af en virksomheds indberetning, fordi der mangler oplysninger.

Virksomheder har bl.a. modtaget en foreløbig fastsættelse, fordi man ikke har oplyst, at man ikke længere har ansatte, eller fordi man er lidt forsinket med indberetningen af en punktafgift på kr. 1.200 for salg af alkohol, eller at man som virksomhedsejer har fået indberettet sin egen løn for sent.

Under normale omstændigheder vil sanktionen være en afgift på 800 kr. for forseelsen. Men hvis virksomheden har modtaget et coronalån, medfører det udover afgiften på kr. 800, at virksomheden skal tilbagebetale hele sit coronalån straks, ligesom virksomheden er afskåret fra at modtage coronalån fremadrettet.

Dermed forsvinder proportionaliteten mellem forseelsen og sanktionen. Forseelsen og straffen står simpelthen ikke mål med hinanden, mener HORESTA og de øvrige erhvervsorganisationer.

I alt har ca. 2.500 virksomheder fået opsagt deres coronalån som følge af modtagelsen af en foreløbig fastsættelse. Alene i oktober måned i år var det ca. 15 virksomheder om dagen, der fik opsagt deres coronalån på den baggrund.

Dette er ikke et forbigående problem. Det er et problem, der vil fortsætte indtil 2023, hvor de sidste coronalån står til tilbagebetaling. Vi forventer en markant stigning i antallet af virksomheder, der får deres coronalån inddraget pga. små fejl.

Hotel er stadig til salg

Hotelejer Hanne Nielsen har nu i et år haft 885 kvadratmeter hotel til salg. Forretningen er sund, men alligevel kniber det med interessen for at købe

WoCos bestyrelse skruer bissen på

Bestyrelsen i Wonderful Copenhagen minder nu politikerne på Christiansborg om, at staten tilbage i 2018 selv tog finansiering af WoCo til sig og samtidig løftede pengene ud af Region Hovedstaden.

Log ind