af Jan Vinther Laursen, formand, HORESTA

Jeg glæder mig voldsomt til 2022.

Sommeren og efteråret 2021 har vist, at oplevelseserhvervet står stærkt, men det kræver, at vi ”får nøglerne” til vores forretninger og kan indfri vores store potentiale. Forhåbentlig er det gejst og optimisme, som vil præge det år, vi nu står på tærsklen til. Også selvom året bliver indledt med restriktioner hængende tungt om vores ben.

I snart to år er det gang på gang os, der er blevet peget på, når stigende smittetal har affødt et behov for kontaktreduktion i samfundet. Vi er blevet kompenseret for nogle af vores omkostninger, men alt for mange virksomheder har realiseret voldsomme tab, som ikke kan undgå at sætte sine spor i udviklingen over de kommende år. Det er ikke holdbart, at de samme erhverv gang på gang pålægges vidtgående restriktioner, og samtidig skal betale en betragtelig del af regningen for begrænsningerne i rummet for at drive virksomhed.

Som erhverv skal vi nok komme tilbage på vækstsporet. Det er jeg ikke i tvivl om. Coronakrisen har vist, at vores erhverv kan rejse sig igen, og det vil også ske i 2022. Forhåbentlig bliver året karakteriseret ved, at flere udlændinge igen finder vej til Danmark, samtidig med at stadig flere danskere gør brug af de mange tilbud, vores fantastiske turisme- og oplevelseserhverv byder på. Vi kan noget unikt, og vi står fortsat klar til at give gæsterne minder og oplevelser.

Men jeg kan frygte, at den mangelfulde tabsdækning fra samfundets side inden da vil have kostet ellers sunde virksomheder livet. Tilsvarende at vi som erhverv kommer ud på den anden side af coronakrisen med en ekstremt svækket, international konkurrencekraft, der sætter os flere år tilbage. Det vil være en dårlig samfundsinvestering, når fremtidens velfærdsefterspørgsel skal finansieres.

Brug for kvalificeret arbejdskraft

En af forudsætningerne for at vi kan gribe ud efter væksten, når muligheden igen opstår, er, at vi sikres adgang til kvalificeret arbejdskraft. Når andre erhverv restriktionsfrit buldrer igennem den nuværende vækstbølge og ansætter medarbejdere, som vi under normale tilstande kunne have beskæftiget, så vil udfordringen med at finde den kvalificerede arbejdskraft unægteligt stryge op på listen over branchens største bekymringer.

Derfor skal der fortsat udtænkes løsninger på de rekrutteringsudfordringer, som karakteriserede sensommeren og efteråret. Det er tydeligt for alle, at vi ikke alene kan imødekomme behovet for arbejdskraft med de hænder, der allerede er i landet, og derfor skal der gøres mere for at tiltrække udlændinge og smidiggøre processen om at få dem hertil.

Et stærkt branchefællesskab

I HORESTA vil vi også den kommende tid levere de indsigtsfulde data og analyser, der kan hjælpe vores politikere med at træffe gode og fremadrettede beslutninger – det er der brug for. Selv om flere organisationer de seneste år har budt sig til som repræsentanter for vores erhverv, så er det min klare overbevisning, at ingen gør det med det vidensgrundlag, med det entydige fokus og den indsigt, som HORESTA altid har været garant for.

Hotel-, restaurant- og turismeerhvervene har gennem en lang årrække været præget af fortsat stor professionalisering, og stor kompetence i den solide og erfarne medarbejdergruppe i HORESTA har understøttet denne udvikling. Med ansættelsen af Jannick Nytoft som ny administrerende direktør får vi en solid og ambitiøs ledelse, der kan sætte nye standarder for, hvordan et stærkt branchefællesskab kan understøtte en bred udvikling af vores virksomheder og et samlet erhverv.

Kære kolleger! Jeg drømmer om at 2022 bliver et fantastisk år for alle danske oplevelsesvirksomheder. Jeg drømmer også om, at vi i 2022 og årene frem kan finde tæt sammen i vores brancherepræsentation, så vi samles om at sikre optimale vilkår for videre udvikling af de gensidigt afhængige værdikæder, vores erhverv består af. Sammen står vi stærkest!

Godt nytår

Nye emballage-regler på vej

EU er kommet et skridt nærmere en ny forordning om emballage, som skal reducere brugen af plastic og øge genbrug

Log ind