Det er på nuværende tidspunkt kun virksomheder, som er berørt af forbud mod at holde åbent som følge af COVID-19, der kan søge om lønkompensation efter den 29. august 2020. Det er dog endnu ikke åbnet for at søge om lønkompensation for perioden efter den 29. august 2020.

Ansøgningsfrist for perioden 9. marts – 29. august

Ansøgningsfristen for lønkompensation i perioden 9. marts – 29. august 2020 udløb den 20. september 2020.

Efterregulering

Virksomheder, der har modtaget lønkompensation vil fra midten af oktober 2020 modtage besked om at indsende dokumentation, så Erhvervsstyrelsen kan foretage en slutafregning.

Dokumentationen skal fastslå den reelle hjemsendelsesperiode for virksomhedens ansatte, og om virksomheden har afskediget medarbejdere i perioden.

Fristen for indsendelse af dokumentationen er tidligst den 15. november 2020 og senest 6 måneder efter den sidste dag, hvor en medarbejder var hjemsendt.

Virksomheden vil modtage besked, hvis de skal anvende revisorbistand i forbindelse med slutafregningen.

Hvis virksomheden har en tillidsrepræsentant eller anden faglig repræsentant, skal dokumentationen indeholde en bekræftelse fra repræsentanten på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde.

Har virksomheden modtaget for meget i lønkompensation, kan overskuddet ikke modregnes fra andre kompensationsordninger. Tilbagebetaling skal ske med renter.

Vejledning om lønkompensation, findes på HORESTA’s hjemmeside her.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende COVID-19 ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Log ind