Fonden Alderstrøst uddeler legater til gamle, værdige og trængende håndværkere eller deres nærmeste pårørende. For at komme i betragtning skal personen opfylde alle tre kriterier; gamle, værdige og trængende. Typisk uddeles der til personer, som alene oppebærer folkepension.

HORESTA Hovedstaden er medlem af Håndværkerforeningen København, som nu giver mulighed for, at faglærte kan søge legater på 10.000 kr. hos Fonden Alderstrøst, hvis de lever op til Fondens kriterier.

Legatet skal ansøges via fondens hjemmeside. Fonden behandler ikke ansøgninger der fremsendes pr. mail eller brev.

Ansøg her: Interesserede skal vælge ansøgningskategorien ’værdigt trængende laugsmedlem’ (den blå knap)

Fonden Alderstrøst er en erhvervsdrivende fond, der blev stiftet i 1895. Fonden administreres af Håndværkerforeningen København.

Log ind