I dag er der frist for indbetaling af moms. Endvidere skal de store virksomheder betale A-skat og AM-bidrag den 31. marts, og for de mindre virksomheder skal betalingen falde den 14. april.

Fra HORESTA lyder det til regeringen, at disse indbetalinger klart bør udskydes.

”Konkret er situationen den, at mange af virksomhederne i vores branche lige nu står uden penge på kontoen, idet de nu i flere uger, ikke har haft indtægter. Derfor vil en udskydelse af de moms- og skatteindbetalinger, som de har lige foran sig, være en stor hjælp til at holde hånden under dem her og nu”, siger Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA.

Skatteministeren har i et svar til Skatteudvalget begrundet den manglende udskydelse med, at de gamle systemerne ikke kan håndtere en sådan udskydelse.

HORESTA har løsningen klar: Sæt ”rykkerknappen på pause”

HORESTA har dog et forslag til at løse problemet, hvis det alene er teknik det drejer sig om:

”Hvis virksomhederne udbetaler løn, som de plejer ved månedens udgang, men undlader at afregne A-skatten vil systemerne i første omgang intet opdage. Der kan så ”blot” etableres et nyt uafhængigt debitorregister over de arbejdsgivere, der ikke afregner. Når systemerne opdager, at der ikke er afregnet A-skatter skal SKAT være klar til at suspendere de sædvanlige følgevirkninger, som f.eks. rykkergebyrer, strafrenter og inddrivelsesprocedurer. Når krisen er overstået, rettes henvendelse til dem, der er registreret mhp. at afvikle gælden. Med andre ord; SKAT skal sætte ”rykkerknappen på pause”, siger Katia K. Østergaard.

På den måde kan man lave en ordning, som er frivillig at benytte, og  skal det selvfølgelig sikres, at det ikke er lønmodtagerne, der hæfter for den ikke afregnede A-skat.

Katia K. Østergaard håber, at regeringen vil følge forslaget. Næst efter en decideret eftergivelse af momsen vil det være den bedste hjælp til at sikre branchen likviditet lige her og nu.

Log ind