Regeringen vil inden for meget kort tid komme med initiativer, som vil understøtte virksomhedernes likviditet, ligesom der arbejdes med en kompensationsmodel til de virksomheder, som rammes hårdest.

Det glæder HORESTA, som har gjort opmærksom på de store konsekvenser corona-krisen har på turisme- og oplevelseserhvervet.

Statsminister Mette Frederiksen gjorde det i dag meget klart, at regeringen er helt opmærksom på, at turisterhvervet, herunder hoteller, restauranter, kongrescentre og eventsteder, er blandt de virksomheder, som er hårdest ramt.

Mange af HORESTAs medlemmer modtager annulleringer af bookinger i stort antal, ligesom de fremtidige bookinger udebliver. Det har store økonomiske konsekvenser og kan for mange af virksomhederne medføre, at de må afskedige medarbejdere.

”Det er helt afgørende med en hurtig og effektiv reaktion den aktuelle situation. Indtil nu har regeringen meget naturligt koncentreret kræfterne om den sundhedsmæssige vinkel. Virksomhederne i turisme- og oplevelseserhvervene står imidlertid i en meget akut situation. Vi er derfor meget tilfredse med, at regeringen viser handlekraft med initiativer, som kan hjælpe vores virksomheder, der har brug for al den hjælp, de kan få. Hurtigt”, siger Katia K. Østergaard, der er adm. direktør i HORESTA.

Udsigt til ny attraktion bekymrer visse borgere

Et nyt udsigtspunkt med en højde på 40 meter i en jysk by er blevet mødt med flere kritiske røster, da en del af de lokale borgere stiller spørgsmål ved, om det vil betyde et farvel til privatlivets fred.

Flertal for turismeafgift i København

Københavns borgerrepræsentation vedtog på et møde den 30. november, at København skal have en turismeafgift. Nu skal regeringen give lov til, at kommunen kan indføre afgiften.

Log ind