Folketinget har vedtaget en ny affaldsaftale, , da langt mere affald skal blive genanvendt til glæde for miljøet og klimaet, fortæller miljøchef i HORESTA, Mikal Holt Jensen, som bakker op om aftalen.

”Aftalen opfylder en række af de vores mærkesager på området, som vi også har inddraget i HORESTAs bæredygtighedsstrategi ”SusDANEable for the Future”. Vores målsætning er, at Danmark skal være verdens førende destination inden for bæredygtig turisme og bæredygtige oplevelser,” fortæller han.

Mikal Holt Jensen tilføjer, at det har været vigtigt for HORESTA, at vejen til et bedre affaldssystem bliver via mere ens retningslinjer, og hvor det kan betale sig for virksomhederne at sortere affaldet.

Ensretning landet over

I den nye aftale skal der ikke længere være forskel mellem affaldssorteringen mellem kommunerne.

”En lystsejler, cykelturist eller hotelgæst kender ikke nødvendigvis til kommunegrænser. Hvis turisterne skal bidrage til en øget sortering og genanvendelse kræver det, at de finder samme affaldsløsning om de er i Hvide Sande, på Mors eller midt i København. Hvis det er for kompliceret eller for forskelligt, er der fare for, at de opgiver, og alt affald havner i restaffald eller sorteres forkert,” mener HORESTAs miljøchef.

Aftalen lægger op til fleksibilitet for kommunerne i forhold opdeling og hvilke typer, der kan blandes sammen. Her ønsker HORESTA, at der er en standard eller vejledning, der skal medvirke til at undgå for mange forskellige løsninger, som det er tilfældet nu.

Ifølge aftalen skal affald sorteres i 10 typer – både i husholdningerne og arbejdspladserne, hvilket gør det nemmere at sortere og komme af med sit affald.

”En kok som er på Bornholm om sommeren og i København om vinteren, eller en rengøringsdame som både har job i København og Hvidovre bør kunne sortere sit affald på samme måde. Det er sikret med den nye aftale,” lyder det fra Mikal Holt Jensen.

Det skal kunne betale sig

Aftalen lægger også op til mulighed for afgifter. Der skal foretages en analyse af, hvordan affaldsafgifterne kan bidrage til at understøtte yderligere CO2-reduktioner i affaldssektoren og omstillingen til cirkulær økonomi, herunder mindre affald og mere genanvendelse af særligt plast.

”I HORESTA mener vi, at der skal være en økonomisk gevinst ved at sortere sit affald – altså ingen eller mindre afgift for affald, der ikke forbrændes. Alt andet lige koster det tid, penge og plads at sortere sit affald i en travl hverdag. De steder, hvor der er et økonomisk incitament og hvor man ligefrem kan sælge sit affald, går det meget bedre,” fortæller HORESTAs miljøchef.

Turistbranchen kæmper allerede med høje gebyrer og afgifter, som bidrager til et højere prisniveau og ringere konkurrenceevne i forhold nabolande – som er intensiveret under coronakrisen, hvor flere nabolande har sat momsen ned for at hjælpe oplevelseserhvervet i disse lande.

Læs hele aftalen her.

Endnu et grønt stempel af hotel i København

NH Collection Copenhagen har opnået den internationale miljøcertificering Green Key, der tildeles virksomheder i turismebranchen, som gør en ekstra indsats for at passe på miljøet.

Bæredygtighed lever i det skjulte

Landets indkøbere af events og konferencer har for svært ved at orientere sig i, hvordan venues og konferencecentre reelt arbejder med miljø og bærdygtighed, viser ny undersøgelse.

Log ind