Af Katia K. Østergaard, adm. direktør, HORESTA

Regeringen har varslet, at det nuværende forsamlingsforbud kan hæves fra 10 til mellem 30 og 50 personer afhængigt af, hvordan det går med smittetrykket.

Dette er en yderst vigtig beslutning, da forsamlingsforbuddet er en af de restriktioner, som i disse måneder koster branchen et større milliardbeløb i mistet omsætning. En forhøjelse af forbuddet til 50 vil selvsagt være er klar forbedring i forhold til de nuværende regler. Men når det er sagt, er der helt grundlæggende brug for at gennemgå de eksisterende regler, som for nuværende er præget af total mangel på logik.

For eksempel kan man holde et arrangement hjemme i haven uden loft over antallet af deltagere. Flytter man det samme arrangement til et hotel eller en restaurant, gælder forsamlingsforbuddet, og så må man lige pludselig kun være maksimalt ti personer samlet. Dette til trods for, at et arrangement på et hotel eller en restaurant holdes i professionelle rammer, med strenge myndighedskrav til rengøring, hygiejne, antal kvadratmeter pr. gæst og ikke mindst afstand mellem gæsterne.

Tilsvarende må man gerne samle 500 mennesker til en film i biografen, til en teaterforestilling eller til en koncert med siddende publikum. Men skal et hotel eller konferencecenter afvikle et møde, må man igen højest have ti deltagere.

Tvangslukning

Men forsamlingsforbuddet er ikke det eneste område med ulogiske corona-regler.

Vi har segmenter i medlemskredsen, f.eks. hele spilleområdet, som helt ulogisk endnu ikke har gået lov at åbne, til trods for, at de kan overholde alle de samme retningslinier, som gælder for restauranterne.

Og dertil kan vi så lægge sidste uges beslutning om, at turister fra Tyskland, Norge og Island kun kan komme til Danmark ved at have booket mindst 6 overnatninger, som skal placeres uden for København. En beslutning, som efter min opfattelse slår alle tidligere rekorder i ulogiske regler.

Det er hverken logisk eller rimeligt, og det koster branchen enorme summer i tabt omsætning.

I HORESTA har vi løbende konstruktivt bakket op om mange af de restriktioner, der er blevet pålagt vores erhverv, fordi de beroede på sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Men vi kan ikke være med til at bakke op om regler og retningslinjer, som ganske enkelt ikke giver mening.

Det er ovenstående gode eksempler på, og det har vi gjort regering og Folketinget opmærksomme på i klare vendinger.

Alt for mange af vores medlemsvirksomheder er som følge af disse ulogiske regler under et ekstremt pres.. Rigtig mange er truet på deres eksistens, og tusindvis af arbejdspladser står for at blive skåret væk i den nærmeste fremtid. Det er både urimeligt og unødigt dyrt for det danske samfund, og det risikerer at sende endnu flere danskere ud i ledighed. Og understreger derfor også behovet for fortsat økonomisk hjælp til en hårdt trængt branche samt initiativer, som kan styrke omsætningen.

 

Som I ved, kæmper vi derfor på mange fronter, og gør alt hvad vi kan for at påvirke de igangværende forhandlinger om netop forsamlingsforbud, hjælpepakker og ”sommerpakke”. Altsammen til branchens bedste!

Log ind